Paste your Google Webmaster Tools verification code here
23 december 2015

Belevingsgerichte zorg

care

Belevingsgerichte zorg (voor niveau 3 en 4)
Belevingsgerichte zorg begint bij het aansluiten op de beleving van de cliënt. Dat klinkt eenvoudig. Maar echt aansluiten op de gedachten, gevoelens en ervaringen van de cliënt, in de hier en nusituatie, blijkt lang niet gemakkelijk. In deze training leert de deelnemer écht te luisteren en te kijken naar de cliënt en zijn behoefte zodat hij hier op aan kan sluiten.

Doelgroep
Verzorgenden en Verpleegkundigen in de sector langdurige zorg.

Doelstelling van de training

 • De deelnemer is zich bewust van de eigen beleving en emoties en het effect hiervan op het eigen gedrag.
 • De deelnemer is zich bewust van het effect van het eigen gedrag en de omgevingsfactoren op het welbevinden en gedrag van de cliënt.
 • De deelnemer heeft geoefend met concrete handvatten om aan te sluiten op de cliënt en in contact te blijven.

Duur
De training bestaat uit 4 dagdelen van 3 contacturen.

Aanbeveling

 • Voorafgaand aan de training verricht de trainer een werkbezoek om informatie en casuïstiek te verzamelen en daarmee nog beter aan te sluiten bij de praktijksituatie binnen de organisatie.
 • Aansluitend op de training vinden 4 intervisie bijeenkomsten plaats. Omdat het parkeren van eigen patronen en overtuigingen voor de meeste mensen heel moeilijk is, wordt aan de training intervisie gekoppeld. De focus ligt op het vasthouden van de open mind, nieuw gedrag en de eigen ontwikkeling.

Inhoud en programma
“Als je blijft doen zoals je het tot op heden gedaan hebt, dan blijft het zoals het tot op heden gegaan is”.  Hoe zou het zijn om het anders aan te pakken? En te ervaren dat er dan ook wat anders gebeurt?

Onderwerpen die in de training aan bod komen:

 • Wie is de cliënt? Wat is het eigen verhaal van de cliënt?
 • Inhoudelijke verdieping op het thema van de doelgroep, denk aan: dementie, hechting, autisme, depressie of angst ed.
 • Maak jij effectief gebruik van jezelf als instrument in de begeleidingsrelatie?
 • Wat belemmert jou om met een open mind aan te sluiten op de beleving, vraag of wens van de cliënt?
 • Praktisch oefenen met een trainingsacteur mbt het aansluiten op de ander. Lukt het om contact te maken en contact te houden?
 • Invloed van omgevingsfactoren.

Maximaal aantal deelnemers
Aan de training kunnen maximaal 15 personen per groep deelnemen. 

Kosten
Kosten op aanvraag en op basis van uw specifieke organisatievraag. 

Meer weten?

Neem contact op!

 

 

Frans Rond Frans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl

DelenTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on LinkedIn0Email this to someone