Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Persoonsgerichte zorg in het ECD

Professioneel gezien leven we in een uiterst boeiende tijd. We verlaten het monopolie van het probleemgerichte denken en betreden het tijdperk waarin we uitgaan van wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen. Het startpunt voor het geven van de zorg zijn de wensen en verlangens van de cliënt en niet (alleen) meer zijn beperkingen. Kennen we zijn Lees meer overPersoonsgerichte zorg in het ECD[…]

Ha, fijn een sollicitant!

En dan… meldt de sollicitant dat ze toch voor een ander heeft gekozen. Vandaag keek ik op wat vacaturesites van grote zorgaanbieders en ben daar enorm van geschrokken De arbeidsmarkt is vergeleken met twee jaar terug compleet veranderd. Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen momenteel kiezen waar ze aan het werk willen. In mijn rol als interim-manager Lees meer overHa, fijn een sollicitant![…]

De praktijk: een jeukend gevoel

“Rob, zo langzamerhand krijg ik steeds meer een jeukend gevoel als het over deze locatie gaat!” Dit was zo ongeveer de derde zin in een gesprek met een van onze relaties. Het ging hier om een kleine locatie waar medewerkers veelal alleen op een groep mensen met dementie staan. Natuurlijk vraag je daar als adviseur Lees meer overDe praktijk: een jeukend gevoel[…]

Calamiteitenrapportage met behulp van PRISMA-analyse

‘Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.’   Calamiteiten komen in de beste zorgorganisaties voor en ook de beste en meest professionele zorgmedewerkers krijgen er mee te maken. Zorg Lees meer overCalamiteitenrapportage met behulp van PRISMA-analyse[…]

De drie belangrijkste kenmerken van een goede interimmanager

U zoekt een interim-manager en zoektocht levert al snel een behoorlijk aantal mogelijke kandidaten op. Hoe kiest u de kandidaat met de meeste kans op succes? Met 26 jaar ervaring bij het selecteren van interim-managers hanteren we vanuit Puls drie belangrijke succesfactoren: Ervaring uit het verleden is de belangrijkste voorspeller voor toekomstig gedrag. Het eerste Lees meer overDe drie belangrijkste kenmerken van een goede interimmanager[…]

Meer dan 100 Puls audits – wat wij voor u doen

Puls Audits 2017-2018 Puls heeft in de afgelopen jaren meer dan honderd audits uitgevoerd. Veelal zijn deze op verzoek van onze opdrachtgevers specifiek samengesteld. In deze bijdrage maakt u kennis met de meest voorkomende varianten. Daarnaast hebben we ook een specifiek aanbod voor een audit ‘persoonsgerichte zorg’ en een audit ‘de basis op orde’. Tarieven Lees meer overMeer dan 100 Puls audits – wat wij voor u doen[…]

Puls Interimmanagement – als het om resultaat gaat

Puls heeft op het gebied van interimmanagement een uitstekende naam opgebouwd in de zorgsector. Dit is niet alleen te danken aan de persoonlijke kwaliteit van de interimmanager. Puls beschouwt iedere interim-managementopdracht als een “project” en biedt zo nodig een totaalpakket van interimmanagement en advies en training. Onze deskundigheid, ervaring en ondersteuning leveren voor opdrachtgevers het Lees meer overPuls Interimmanagement – als het om resultaat gaat[…]

Is dat wat de familie ook graag wil? Persoonsgerichte zorg?

Persoonsgerichte Zorg Op dit moment zijn we druk met het uitvoeren van “simulatie inspecties toetsingskader 2017”. Daarin neemt het thema persoonsgerichte zorg een belangrijke plek in. Het is een bijzondere ervaring om, vaak met z’n tweeën, cliënten(groepen) te observeren, bijvoorbeeld tijdens de lunch, bij een gym-activiteit of zo maar als er behalve de bewoners en Lees meer overIs dat wat de familie ook graag wil? Persoonsgerichte zorg?[…]

De vijf onderscheidende kenmerken van Puls Interimmanagement

Managers staan onder voortdurende druk steeds opnieuw vorm en inhoud te geven aan beleidsvoornemens, het invoeren van persoonsgerichte zorg, het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het primaire proces en het omgaan met personeelsproblemen. Allemaal zaken waar u en uw managers mee te maken krijgen en gelukkig vaak succesvol mee om weten te gaan. Soms eisen de veranderingen echter teveel van uw managers. De situatie is te complex, vereist een ander soort leiderschap of soms ontbreekt het simpelweg aan een manager.

[…]