Paste your Google Webmaster Tools verification code here
23 december 2015

Methodisch redeneren voor EVV-ers

 

klinisch redeneren

Wat er gaande is
Het gaat hard in de zorg! Enerzijds komt er (gelukkig) steeds meer ruimte en aandacht voor de autonomie van de cliënt en de participatie van mantelzorgers. Anderzijds worden er steeds eisen gesteld aan het professioneel, veilig en verantwoord handelen van verzorgenden en verpleegkundigen in de ouderenzorg. En waar het écht om gaat is hoe we beide bij elkaar krijgen: ruimte voor eigen regie en participatie én professioneel, veilig en verantwoord handelen van zorgprofessionals? Daarover gaat deze studiedag.

Programma

  • Tijdens de studiedag staan we stil bij de 6 stappen van klinisch redeneren. We werken deze uit naar inhoud en verslaglegging. Daarbij volgen we de Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging (V&VN, september 2011) We leggen koppelingen met het Elektronisch Client Dossier en we bespreken belangrijke knelpunten daarin.
  • Daarnaast kijken we naar de kant van de cliënt. Wat staat er te gebeuren m.b.t. de invloed van de cliënt / het cliëntsysteem of het zorgleefplan? Wat zijn huidige normen en (wettelijke) eisen en ontwikkelingen daarin?
  • Als laatste bediscussiëren we de vraag:

Hoe kun je in de toekomst als professioneel veilig en verantwoord (blijven) handelen én maximaal aansluiten bij wensen behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt / het cliëntsysteem?

 

klinisch redeneren

Voor wie, waar en wanneer?

  • De studiedag is bestemd voor Verzorgenden en Verpleegkundigen in de Ouderenzorg en Thuiszorg
  • De studiedag plaats op 23 Juni 2016 op onze locatie in Houten van 9.00 – 16.30.
  • De kosten bedragen €250,= per deelnemer inclusief lunch en Syllabus.

Meer weten of inschrijven?

Uw Naam (verplicht)

Uw Email (verplicht)

Uw Telefoonnummer (verplicht)

Functienaam (verplicht)

Naam Organisatie (verplicht)

 

 

Frans Hoogland Frans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl

DelenTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on LinkedIn0Email this to someone