Paste your Google Webmaster Tools verification code here
23 december 2015

Rapporteren, hoe doe je dat?

Businessman Overwhelmed with Paperwork --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Rapporteren is essentieel voor een optimaal en actueel zorgleefplan.
Voor het realiseren van vraaggericht werken zijn inzicht in het verloop van de zorg en terugkoppeling op de gemaakte afspraken belangrijk. De praktijk leert dat veel zorgmedewerkers het moeilijk vinden om goed te rapporteren op basis van het zorgleefplan.

Doelgroep
Verzorgenden en helpende in de VV&T sector.

Doelstelling van de training
De deelnemer is in staat om op basis van het zorgleefplan te rapporteren.

Duur
De training bestaat uit 2 dagdelen van 3 contacturen.

Inhoud en programma
De training richt zich op basistechnieken rapporteren en het oefenen van de vaardigheden.
In het programma worden de volgende onderdelen behandeld en geoefend:

  • Basistheorie observeren, rapporteren en methodieken voor in de praktijk.
  • Bespreken van casuïstiek en oefenen met doelgericht rapporteren.

Tussen de dagdelen ontvangen de deelnemers een praktijkopdracht waarmee het geleerde in de praktijk wordt geoefend.

Extra
Werkbezoek: de trainer bezoekt voorafgaand aan de training de praktijk om casuïstiek te verzamelen zodat hij/zij beter kan aansluiten bij de huidige praktijksituatie binnen de organisatie.

Maximaal aantal deelnemers
Aan de training kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen.

Kosten
Kosten op aanvraag en op basis van uw specifieke organisatievraag.

Meer weten?

Neem contact op!

 

 

Frans Rond Frans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl

DelenTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on LinkedIn0Email this to someone