22 april 2016

André Zaal, manager P&O bij Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ), over de ‘BOPZ-training’ van Puls

“Bij Puls willen ze de wereld van de zorg een beetje mooier maken.”Andre Zaal over Puls training

Positief over inhoud en werkwijze
We werken nu al een aantal jaren met Puls voor de BOPZ-training Omgaan met vrijheidsbeperking bij mensen met dementie’ en de herhalingstrainingen. De aanleiding om Puls in te schakelen is het feit dat we een aantal gesloten afdelingen hebben waardoor vrijheidsbeperking een belangrijk onderwerp is. De medewerkers moeten bekwaam zijn en hebben daarom ook scholing nodig. Ik kende Rob Uijterwaal en wist dat Puls deze trainingen verzorgde. Dus toen dit bij ons aan de orde kwam, hebben we afgesproken ‘het gewoon maar eens te gaan doen en kijken of het bevalt’. Men was, en is, positief over de inhoud en de werkwijze.

Twee varianten
We hebben twee varianten: een ‘BOPZ-training’ voor niveau 1 en 2; hierin ligt de focus op kennismaking met de wet BOPZ en wat het voor hun functie betekent. De ‘BOPZ-training’ voor niveau 3 en 4 gaat natuurlijk veel dieper in op de inhoud en de gevolgen voor de dagelijkse praktijk (bijv. signalering en komen tot verantwoorde besluitvorming over vrijheidsbeperking). Door de jaarlijkse herhalingstraining blijven de medewerkers up to date over de laatste inzichten en worden ze steeds gestimuleerd met de materie bezig te zijn.

Aansluiting bij de praktijk van alledag
De kennis en ervaring van Puls is gewoon goed. De mensen van Puls weten waarover zij praten; ze hebben een eigen visie op praktijk en daarin hebben ze ook ruime ervaring. Er is dus echt een aansluiting bij de praktijk van alledag. Het zijn heel gedreven professionals. Het aanbieden van hun diensten doen ze op een goede en eerlijke manier. Het is duidelijk wat je wel en niet kunt verwachten. De lijnen zijn kort en Puls komt zijn afspraken na.

Goed product en betrouwbaar
Het mooie aan Puls is dat we met hen ook altijd afspraken op maat kunnen maken. De gesprekspartners weten waar ze het over hebben en zijn in staat goed gefundeerd advies te geven.  En verder schromen ze niet je ergens mee te helpen zonder dat er direct een rekening tegenover moet staan. Ze leveren een goed product en zijn betrouwbaar. We werken al jaren met Puls samen en al die jaren is die relatie met grote zorgvuldigheid vormgegeven en gefaciliteerd.

Medewerkers worden verwonderd
De praktische waarde voor de medewerkers is dat zij tijdens de training ‘verwonderd worden’ over hun eigen aandeel en na de training met praktische handvatten weer aan het werk kunnen. Onze medewerkers leren goed hoe ze in de praktijk met de regelgeving en het organisatiebeleid over vrijheidsbeperking kunnen omgaan. Voor onze organisatie is een meerwaarde dat systematisch wordt gewerkt aan een zo goed en zorgvuldig mogelijk klimaat, waarin vrijheidsbeperkende maatregelen zo min mogelijk genomen worden. De deskundigheidsbevordering door de jarenlange samenwerking met Puls zorgt voor een grote mate van continuïteit.

Onderwerp op de kaart houden
De kennis en ervaring wordt in onze organisatie geborgd, doordat we een heldere verantwoordelijkheidsstructuur met elkaar hebben afgesproken (niveau 1/2 en niveau 3/4). Door deze scheiding in verantwoordelijkheden, is het heel helder wie wat doet.

Verder worden de maatregelen met regelmaat geëvalueerd; zo blijft het onderwerp op de kaart. We faciliteren en stimuleren dus door scholing, en de praktijk is zo methodisch vormgegeven dat mensen er op gezette tijden mee aan de slag ‘moeten’.

De wereld een beetje mooier maken
Ik kan Puls zeker aanbevelen bij andere organisaties. Voor wat betreft deze training vooral bij organisaties die duidelijk ervoor kiezen op te leiden van uit een cliëntgerichte visie. Puls geeft je echt het idee dat ze de wereld van de zorg een beetje mooier willen maken.