De basis op orde, waar gaat dat over?

fundament1In veel zorgorganisaties leeft het hardnekkige misverstand dat de IGZ bepaalt aan welke eisen en normen zorgorganisaties moeten voldoen. De IGZ doet echter niets anders dan het door “ons allen” opgestelde normen- en eisenkader toetsen. Met “ons allen” bedoelen we dan maatschappelijke en professionele organisaties en verenigingen: brancheorganisaties, clientorganisaties, professionele organisaties et cetera.

De basis in de zorg beslaat vijf thema’s:

  1. Sturen op kwaliteit en veiligheid
  2. Cliëntdossier
  3. Deskundigheid en inzet personeel
  4. Medicatieveiligheid
  5. Vrijheidsbeperking

In onze visie gaat het bij kwaliteit om drie aspecten:

  1. Wat zijn de feiten (de output zoals onze opdrachtgever zegt)? staat er een openingsdatum op of niet? is er dubbel afgetekend of niet? Maken de feiten duidelijk dat het niet volgens de norm is dan wordt aan de norm niet voldaan.
  2. Is er kwaliteitsbewustzijn en kennis aanwezig binnen de organisatie? Werken medewerkers; professional; managers en leidinggevenden steeds vanuit het PDCA principe. Organiseert men op de verschillende niveaus in de organisatie de eigen feedback en wordt er methodisch verantwoord vervolg aan gegeven.
  3. Het derde aspect is de vraag of de ‘medewerkers, leidinggevenden’ gemotiveerd zijn om aan de kwaliteit te werken.

lijstje 1Als de feiten niet in orde zijn, het kwaliteitsbewustzijn laag is en men ook nog eens gedemotiveerd personeel heeft wordt het tijd voor ingrijpende maatregelen. De vooruitzichten op verbetering zijn slecht en de cultuur binnen de organisatie is negatief. Puls interim-management is dan op haar plaats.

Is het kwaliteitsbewustzijn, de kennis en de motivatie in orde dat zal komen de feiten zeer waarschijnlijk in orde. Natuurlijk is dan wel een analyse van eventuele belemmerende en/of oorzakelijke aspecten noodzakelijk. Veelal met wat praktische ondersteuning zal het in orde komen.

De IGZ kijkt in haar rapportages vooral naar de feiten. Elk thema is opgebouwd uit een aantal normen. Een aantal normen vragen een kwalitatieve beoordeling dat gaat dan vaak om wat complexere zaken als de opbouw en het gebruik van het dossier.

In onze toetsingen a la IGZ doen we onderzoek naar de feiten vanuit de vijf thema’s aangevuld met een kritische blik naar andere twee aspecten zoals hiervoor besproken.

Dit bericht is geplaatst in Blog . Bookmark de link .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *