De basis op orde: de vinger op de zere plek

“Puls legt op een positieve manier de vinger op de zere plek”

vinger_in_verband_365x243Dat is in het kort de typering van Thea van Kraaij, Diensthoofd KB&I van Zorggroep Maas en Waal. In het afgelopen jaar heeft Puls enkele simulaties-inspecties in de Zorgroep uitgevoerd en daarover gerapporteerd met de inmiddels bekende “kruisjeslijst”. Het traject werd zoals altijd afgesloten met een uitgebreid gesprek waarin de resultaten werden toegelicht en besproken.

Een belangrijke meerwaarde van onze simulatie-inspecties is het afrondende gesprek. Daarin lichten we graag toe waarom de kruisjes staan waar ze staan en waar ze naar ons idee moeten staan. Vaak doen we dit gesprek met de MT-leden maar het is ook voorgekomen dat we het gesprek voerden met alle sleutelfunctionarissen uit de organisatie. Dat waren er ruim twintig (!). De opdrachtgever vond het belangrijk, met het oog op transparantie en draagvlak,  om alle informatie met hen te delen.

In het gesprek presenteren we allereerst de feiten. Waar nodige motiveren we ons oordeel met foto’s. Maar dat is het niet enige; naast de feiten bespreken we ook onze indruk van het kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn. Hoe zagen wij bij de toetsingen, tijdens onze rondgang dat er aandacht was voor kwaliteit en veiligheid in de kleine, alledaagse dingen? Hoe reageerden leidinggevenden, EVV en SO/psycholoog op onze bevindingen? Schoten zij in het defensief of stonden ze open voor de feiten en namen ze verantwoording? Zagen we “eigenaarschap”?

Dit zullen uiteindelijk de succesfactoren blijken te zijn waarmee een organisatie de basis op orde brengt en houdt. Puls draagt daar graag aan bij door op een positieve manier de vinger op de zere plek te leggen.

Meer weten?

Neem contact op met:

Frans Hoogland
T: 06 22 48 78 58
E: f.hoogland@puls.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *