23 december 2015

Persoonsgerichte zorg in zeven stappen

care

Persoonsgerichte zorg (voor niveau 3 en 4)
Persoonsgerichte zorg begint bij het kennen van de cliënt. Wie is die cliënt, wat zijn haar/zijn behoeften, gewoonten, beperkingen, mogelijkheden en eigen-aardigheden?  Puls maakt in deze training gebruik van het gedachtegoed van Tom Kitwood. De behoeftebloem geeft medewerkers een hulpmiddel om naar de cliënt als persoon te kijken. Kennis van persoonsondermijnend en persoonsversterkend gedrag is essentieel voor alle medewerkers die omgaan met mensen in afhankelijke zorgsituaties. Tijdens deze trainingen werkt Puls graag nauw samen met de psycholoog vanuit uw organisatie.

Doelgroep
Verzorgenden en Verpleegkundigen in de sector langdurige zorg. Ook kan de training aangepast aan uw multidisciplinaire team gegeven worden.

 

Duur
De training wordt aangepast aan het startniveau van uw medewerkers. De basis bestaat uit 2 dagdelen van 3 contacturen.

Aanbeveling

  • Voorafgaand aan de training verricht de trainer een werkbezoek om informatie en casuïstiek te verzamelen en daarmee nog beter aan te sluiten bij de praktijksituatie binnen de organisatie.
  • Aansluitend op de training vinden 4 intervisie bijeenkomsten plaats. Omdat het parkeren van eigen patronen en overtuigingen voor de meeste mensen heel moeilijk is, wordt aan de training intervisie gekoppeld. De focus ligt op het vasthouden van de open mind, nieuw gedrag en de eigen ontwikkeling.

Inhoud en programma
“Als je blijft doen zoals je het tot op heden gedaan hebt, dan blijft het zoals het tot op heden gegaan is”.  Hoe zou het zijn om het anders aan te pakken? En te ervaren dat er dan ook wat anders gebeurt?

Onderwerpen die in de training aan bod kunnen komen:

  • Wie is de cliënt? Wat is het eigen verhaal van de cliënt?
  • Hoe kun je de behoeften van de cliënt in kaart brengen?
  • Inhoudelijke verdieping op het thema van de doelgroep, denk aan: dementie, hechting, autisme, depressie of angst ed.
  • Maak jij effectief gebruik van jezelf als instrument in de begeleidingsrelatie?
  • Is jouw gedrag persoonsondermijnend of persoonsversterkend?
  • Wat belemmert jou om met een open mind aan te sluiten op de beleving, vraag of wens van de cliënt?
  • Praktisch oefenen met een trainingsacteur mbt het aansluiten op de ander. Lukt het om contact te maken en contact te houden?
  • Invloed van omgevingsfactoren.

Maximaal aantal deelnemers
Aan de training kunnen maximaal 15 personen per groep deelnemen. 

Kosten
Kosten op aanvraag en op basis van uw specifieke organisatievraag. 

Meer weten?

Neem contact op!

 

 

Frans Rond Frans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl