Calamiteitenrapportage met behulp van PRISMA-analyse

‘Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.’

 

Calamiteiten komen in de beste zorgorganisaties voor en ook de beste en meest professionele zorgmedewerkers krijgen er mee te maken. Zorg is en blijft mensenwerk en daarmee moeten we accepteren dat er incidenten zullen blijven plaatsvinden die soms leiden tot een calamiteit. Voor zowel cliënt en familie als ook voor de betrokken medewerkers heeft een calamiteit grote impact. Ook voor de medewerkers is een goede analyse daarom van groot belang. Niet om met het vingertje te wijzen maar wel om duidelijkheid te scheppen, ervan te leren en verbetermaatregelen te identificeren.

Voor het opstellen van de verplichte calamiteitenrapportage wordt vaak gebruik gemaakt van de PRISMA-analysemethode. Puls heeft in de afgelopen periode voor verschillende organisaties PRISMA-analyses uitgevoerd. Dat we dit succesvol kunnen blijkt o.a. uit onderstaande fragment uit de afsluitbrief van de IGJ aan een van onze opdrachtgevers.

Het uitvoeren van een PRISMA-analyse vereist een gedegen kennis van de zorgwereld. Als Puls adviseurs staan we midden in de dagelijkse praktijk en tegelijkertijd op voldoende afstand. Wij bieden u graag onze hulp aan als onafhankelijk voorzitter van het PRISMA-team, waar nodig samen met een ervaren onafhankelijk Specialist Ouderengeneeskunde.
We nodigen u uit contact met ons te zoeken om uw eventuele vraag of casus te bespreken.

Rob Uijterwaal:
E r.uijterwaal@puls.nl
M 06-22801879

Frans Hoogland:
E f.hoogland@puls.nl
M 06-22487858 Kantoor:
E info@puls.nl
T 030-6703450

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *