De PULS ervaring van Tragel Zorg

Eerder dit jaar heeft Puls een audit op basis van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg uitgevoerd bij Tragel Zorg. Tragel is de grootste zorgaanbieder in Zeeuws- Vlaanderen op het gebied van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Hoe deze audit werd ervaren binnen Tragel Zorg kunt u lezen in onderstaande stukje wat door de heer Jos van Hooijdonk (manager kwaliteit van Tragel Zorg) is geschreven.

Een Puls ervaring..

In oktober 2017 werd op een van onze locaties door de IGJ verscherpt toezicht ingesteld. Een tegenvaller. Na de teleurstelling hebben we met vereende krachten, begeleiders, gedragsdeskundigen, clustercliëntenraad en management zes maanden hard gewerkt om een structurele kwaliteitsverbetering te realiseren. Meer aandacht voor medicatieverstrekking, de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen, de navolgbaarheid van de zorg en ondersteuning in het zorgplan en het reflecteren op het eigen handelen. Na vijf maanden hadden we de indruk dat de voornoemde zaken nagenoeg voldeden aan onze eigen normen en aan de eisen die de IGJ hier aan stelt. Om aanvullende zekerheid te verkrijgen hebben we Puls gevraagd om een onafhankelijke onaangekondigde audit uit te voeren. De vraag die we hierbij hadden, was of onze constateringen juist waren.

De heren Bitter en Uijterwaal hebben de audits uitgevoerd. Zij spraken met begeleiders, eerste begeleiders, gedragsdeskundigen en managers. Ook hebben zij dossieronderzoek verricht. Na afloop van de auditdag werd een uitvoerige terugkoppeling van de bevindingen aan alle deelnemers aan de audit teruggekoppeld. De voorbereiding en de uitvoering van de audit werd door alle betrokkenen gewaardeerd. Kritisch, eerlijk, en onderbouwd op aspecten die voldeden alsmede op de dingen die nog verbetering behoefden. De bevindingen werden door betrokkenen herkend waarmee er draagvlak werd gecreëerd om nog de laatste puntjes op de i te zetten. De auditrapportage was voor een ieder helder en duidelijk.

Kortom, wij kijken met plezier terug op de inzet van Puls. Met een professionele inzet creëren zij een toegevoegde meerwaarde!

Jos van Hooijdonk
Manager Kwaliteit.

Dit bericht is geplaatst in Blog . Bookmark de link .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *