30 december 2015

E-Book: de leidinggevende als spelverdeler

Inleiding

Budgetgefinancierde zorgaanbieders ontwikkelen zich tot cliëntgedreven zorgondernemers. Expliciete inspanningen zijn nodig om in de nieuwe situatie het mensenwerk en de bedrijfsprocessen aan elkaar te koppelen. De operationeel leidinggevende moet die rol bij uitstek kunnen vervullen. Ze kent het primaire proces en heeft inzicht in de organisatie-eisen. Daardoor wordt ze een onmisbare schakel tussen de zorg en het bedrijf: een ‘spelverdeler’. Deze competentiewijzer beschrijft wat dit betekent voor de positie en de rol van deze leidinggevende en welke competenties daarvoor nodig zijn. De beschreven competenties kunt u gebruiken in functieprofielen en bij het opzetten van een trainings- en opleidingsprogramma.
Welke leidinggevenden? Deze competentiewijzer beschrijft de rol van functionarissen die rechtstreeks leiding geven aan een of meer teams in het primaire proces. De functiebenaming kan verschillen: afdelingshoofd, teamleider, zorgcoördinator, middenkaderfunctionaris, ‘leidinggevende op het eerste niveau’, etc.

Rol van de organisatie

De leidinggevende heeft voor haar spelverdelende rol een aantal competenties nodig. Daar moet ze voor worden toegerust. In hoeverre zij succesvol kan zijn, is ook afhankelijk van de organisatie. De organisatie moet de spelverdelerrol van de leidinggevende zien en ondersteunen. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten passen bij de rol. Een adequate personele bezetting en de mogelijkheid om binnen de werkeenheid de verantwoordelijkheid voor het primaire proces te kunnen delegeren, bij voorbeeld aan EVV’ers of seniorverzorgenden, zijn essentiële randvoorwaarden.

Korte inhoud competentiewijzer

Deze competentiewijzer beschrijft (hoofdstuk II) in het kort de organisatieontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de nieuwe rol van de leidinggevende. Daarna (hoofdstuk III) gaat de wijzer in op de brugfunctie die is ontstaan voor de operationeel leidinggevende en op haar nieuwe rollen. De kern van deze wijzer (hoofdstuk IV) bestaat uit de beschrijving van de competenties die daarvoor nodig zijn. De bijlagen bevatten aanvullingen op de tekst en een toelichting bij de totstandkoming van de wijzer. Op de plaatsen waar dat relevant is, verwijst de hoofdtekst naar de bijlagen.

Aanvullende leergang

De competentiewijzer maakt deel uit van het ondersteuningsaanbod dat Puls Consultancy, mede in opdracht van ActiZ, heeft ontwikkeld. Bij dit aanbod hoort ook een leergang voor leidinggevenden die zich willen bekwamen in de spelverdelende rol. De leergang is modulair opgezet en heeft een stevig praktijkaccent. Deelnemers werken zowel individueel als in lesgroep- en intervisieverband aan het ontwikkelen van de competenties. Deze leergang wordt aangeboden op www.ActiZ.nl

Vul het formulier in om het volledige e-book te downloaden:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Functienaam (verplicht)

Naam Organisatie (verplicht)

Meer weten?

Neem contact op!

thecla rond Thecla Hemmerle

Trainer, Opleider en Teamcoach

06-45 57 84 90

t.hemmerle@puls.nl

 

Frans Rond Frans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl