Goede voornemens? Het concept Kwaliteitskader Verpleegzorg

Recent verscheen het concept Kwaliteitskader Verpleegzorg, barstensvol goede voornemens! Maar inmiddels heeft het al voor veel commotie gezorgd vanwege de “slappe” personeelsnorm en de over-gedetailleerdheid dat ”tot onoverkomelijke problemen in de dagelijkse praktijk zal leiden en het gestelde doel voorbij schiet”. Het kon ook niet anders, gezien de recente ontstaansgeschiedenis. Dan maar in de prullenbak ermee?

Het is even doorwerken, 33 pagina’s vol visie en mooie vergezichten. Maar het ‘wat‘, zoals verwoord in de uitgangspunten en de thema’s spreken ons erg aan.

  • Nog meer dan in het eerdere kwaliteitskader staat de individuele mens centraal: iemand met een zorgbehoefte is vooral iemand met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst (!), eigen doelen, eigen context en eigen naasten. En niet uitsluitend een anonieme cliënt, patiënt of bewoner in een zorgorganisatie.
  • Met betrekking tot toezicht en verantwoording legt het kader de nadruk meer op leren en verbeteren en minder op verantwoording via gedetailleerde uitkomsten. Continu werken aan betere kwaliteit is de norm en is niet vrijblijvend. Zo ziet en doet Puls het ook in haar audits. We constateren de feiten (met de bekende “kruisjeslijsten”) om daarna het gesprek over leren en verbeteren aan te gaan.
  • De betrokkenheid van de informele zorg krijgt de plaats die zij verdient: naast de cliënt/patiënt/bewoner.
  • Het klopt: geen harde personeelsnorm, maar wel een aantal kwantitatieve uitspraken over kwaliteit en aanwezigheid van personeel, zij het als ‘tussenoplossing’.
  • En tot slot lezen we over meer inbreng en invloed van verzorgenden en verpleegkundigen.

Wat betreft het ’hoe’, daar zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn. Geld (en wie zal dat betalen…) speelt daarin een belangrijke rol. En ook de inderdaad gedetailleerde uitwerking in allerlei systemen beneemt regelmatig het zicht op de hierboven beschreven bedoeling. We blijven het met veel belangstelling volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *