23 december 2015

Helpende Plus (Medicatie)

4741451457_ae31bbdb80_o

Medicatie delen en toedienen voor Helpenden
Steeds meer organisaties in de VV&T sector kiezen er voor om Helpenden (niveau 2) de taak en bevoegdheid te geven om medicatie te delen en toe te dienen. Helpenden zijn niet geschoold en getraind in deze vaardigheden. Het is belangrijk dat de medewerkers bekwaam zijn om op verantwoorde wijze deze risicovolle handelingen te verrichten.

Doelgroep
Helpenden niveau 2.

Doelstelling van de training
De deelnemer kan na afloop van de training op verantwoorde wijze medicijnen delen en toedienen aan cliënten binnen de wettelijke regels en organisatieafspraken.

Duur
De training bestaat uit 5 dagdelen van 3 contacturen.

Inhoud en programma
In het programma worden de volgende onderwerpen behandeld en zo mogelijk geoefend:

  • De wet BIG en het geneesmiddel distributiesysteem (GDS) van de organisatie.
  • De verantwoordelijkheden en attitude van Helpenden bij het uitzetten, delen en toedienen van medicijnen.
  • Verschillende toedieningsvormen en toedieningwijzen van medicatie.
  • Het toedienen van medicijnen bij cliënten met dementie en psychische problemen.
  • De werking, effecten en mogelijke bijwerkingen van de meest voorkomende medicijnen.
  • Het gebruik van protocollen en formulieren, waaronder Meldingen Incidenten Cliënten.

Na elk dagdeel ontvangen de deelnemers een praktijkopdracht waarmee het geleerde in de praktijk wordt geoefend. Beoordeling vindt plaats door een werkbegeleider uit de praktijk.

De training wordt afgesloten met een schriftelijke theorietoets en een praktijktoets (dagdeel 5).  Bij voldoende aanwezigheid en het met een voldoende afronden van de theorietoets en de praktijktoets, ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

De organisatie bepaalt wanneer een medewerker bevoegd en bekwaam is om zelfstandig medicatie te delen en toe te dienen.

Extra
Werkbezoek: De trainer bezoekt voorafgaand aan de training de praktijk om casuïstiek te verzamelen om beter aan te sluiten bij de huidige praktijksituatie binnen de organisatie.

Maximaal aantal deelnemers
Aan de training kunnen maximaal 12 personen per groep deelnemen.

Kosten
Kosten op aanvraag en op basis van uw specifieke organisatievraag.

Meer weten?

Neem contact op!

 

Frans Rond Frans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl