Is dat wat de familie ook graag wil? Persoonsgerichte zorg?

Persoonsgerichte Zorg

Op dit moment zijn we druk met het uitvoeren van “simulatie inspecties toetsingskader 2017”. Daarin neemt het thema persoonsgerichte zorg een belangrijke plek in. Het is een bijzondere ervaring om, vaak met z’n tweeën, cliënten(groepen) te observeren, bijvoorbeeld tijdens de lunch, bij een gym-activiteit of zo maar als er behalve de bewoners en familie verder niemand in de huiskamer is.

Bij onze observaties kijken we of:

 • de medewerker echt contact maakt met de cliënt; wordt de bewoner echt gezien en gehoord?
 • de medewerker aansluit op de persoon van de bewoner (bijvoorbeeld omdat hij hem bij de voornaam of juist de achternaam noemt);
 • de medewerker de behoefte van de cliënt signaleert en hij daarop ingaat of staat zijn eigen taak/behoefte op de voorgrond;
 • het gedrag van de medewerker in het algemeen persoonsversterkend of juist persoonsondermijnend is

Een observatie uit de praktijk

Tijdens onze laatste audits observeerden we op een afdeling waar familie zeer betrokken is en ook heel actief deelneemt aan activiteiten. In het volgende voorbeeld is de middagmaaltijd gekookt door een dochter van een bewoner. Samen met een medewerker verzorgt zij de middagmaaltijd.

Voorafgaand aan de lunch is de tafel mooi gedekt met tafellinnen, dekschalen en wijnglazen. Alle bewoners worden uitgenodigd aan tafel te komen. Zij zijn allemaal redelijk mobiel. Tijdens het aan tafel gaan wordt regelmatig ongevraagd een stoel aangeschoven. Vervolgens knoopt de medewerker, ook ongevraagd, bij elke bewoner een servet om. Bewoners buigen gewillig het hoofd om de verzorgende toe te laten de servet vast te knopen. Vervolgens wachten zij af wat komen gaat. Iedereen krijgt hetzelfde sapje ingeschonken, zonder de bewoner te vragen wat hij wil drinken. De lunch wordt voor hen opgeschept en alle bewoners eten met mes hen vork en zo te zien smakelijk de maaltijd.

Tijdens de gehele lunch werden de bewoners als gasten in een hotel bediend. Bewoners lijken het allemaal wel goed te vinden.

Persoonsgerichte zorg?

Familieleden gaven tijdens de audit aan zeer tevreden over de verzorging van de bewoners; bewoners leken tevreden aan de maaltijd te hebben deelgenomen. Wij als auditoren zagen ook bemoederen en betutteling. Tijdens de voorbereiding zowel voor als tijdens de maaltijd zelf werd nauwelijks een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de bewoners. Tijdens de maaltijd gaven zij er blijk van prima zelfstandig en zonder morsen te kunnen eten.  Is deze zorg nou persoonsgericht?

1 gedachte over “Is dat wat de familie ook graag wil? Persoonsgerichte zorg?

 • Beste Rob,

  Naar aanleiding van de blog die je hebt geplaatst zou ik graag eens met je van gedachten willen wisselen over sociale netwerk stategiën (SoNeStra) Ik hoor graag of jij dat ook ziet zitten.

  Hartelijke groet,
  Tinie Bierman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *