“Managen is simpel. Het moeilijkste echter wat er is, is simpel managen” – Johan Cruijff

Management is (wetenschappelijk gezien) nergens op gebaseerd

Afgelopen zaterdag publiceerde Tonie Mudde in de Volkrant een artikel over de wetenschappelijke waarde van managementtheorieën. De essentie van het artikel is dat er nauwelijks wetenschappelijke grond is voor de meeste van deze theorieën. Testen zoals Belbin, Enneagram en MBTI blijken nauwelijks of geen wetenschappelijke waarde te hebben, aldus Mudde.

70-20-10

In ditzelfde artikel verwijst Tonie Mudde naar de momenteel sterk in opgang zijnde “70-20-10”-methode. Deze methode stelt, dat leren in organisaties voor 70% in de praktijk gebeurt, voor 20% door coaching en feedback en (slechts) voor 10% door het volgen van lessen zoals e-learning e.d. Vanuit wetenschappelijk oogpunt kun je ook deze methode zonder meer aan de kant schuiven. Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat deze leerverhoudingen, net als de eerder genoemde managementtheorieën, onderbouwt.

Samengevat: de (professionele) “body of knowledge van managers” blijkt volgens Mudde vooral gebaseerd op een gemeenschappelijk gevoel of gemeenschappelijke overtuiging.

Dat maakt het professionaliteitsgehalte van mijn vak wel erg betrekkelijk. De kern van professioneel handelen is immers dat dit gebaseerd is op een “body of knowledge”.

Maar als je erin gelooft en je boekt resultaten dan werkt het toch?

En toch sluiten de meeste modellen en de 70-20-10-methode zo sterk aan bij mijn ervaringen en die van vele andere managers, dat het nut van wetenschappelijk bewijs overbodig lijkt te zijn. Voor mij zijn al die theorieën een soort van voederruif. Al naar gelang de situatie haal ik er een theorie of methode uit die ik op dat moment goed toepasbaar vind en als hulpmiddel in kan zetten om mijn resultaten te behalen. Belangrijk daarbij is dat de betreffende theorie / methode past bij mijn persoonlijkheid en mogelijkheden. In de afgelopen 27 jaar heb ik op die wijze bijna altijd goede resultaten in mijn opdrachten behaald. Voor mij en de meeste van mijn opdrachtgevers is de waarde van de door mij gehanteerde theorieën en methoden voldoende bewezen. Ik noem me zelf dan ook met enige trots een professioneel interim-manager.

Wil je weten wat mijn tools zijn?

In de praktijk hanteer ik slechts een handvol uitgangspunten. Weten welke theorieën en uitgangspunten voor mij de belangrijkste  zijn? Bel me voor een afspraak en ik vertel u er graag over.

Rob Uijterwaal 06-22487858

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *