23 december 2015

Medicatieveiligheid in de keten

4741451457_ae31bbdb80_o

Er worden steeds strengere eisen gesteld aan de medicatieveiligheid binnen organisaties in de VV&T sector. Medicatiefouten kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van cliënten. De training behandelt de “Veilige principes in de medicatieketen”. Voor een veilig medicatieproces is goede afstemming tussen alle betrokkenen in dit proces belangrijk. Alle stappen van het medicatieproces komen in de training aan de orde.

Doelgroep
Verzorgenden en Verpleegkundigen.

Doelstelling van de training
De deelnemer kan na afloop van de training op verantwoorde wijze medicijnen delen en toedienen aan cliënten binnen de wettelijke regels en organisatieafspraken.

Duur
Een basistraining van 2 dagdelen van 3 contacturen (kan ook op 1 dag worden gegeven).

Inhoud en programma
In de training wordt het medicatieproces stapsgewijs doorgenomen. De activiteiten en verantwoordelijkheden voor met name de verzorgende en verpleegkundige staan centraal. De volgende onderdelen worden behandeld:

  • De wet BIG en het geneesmiddel distributiesysteem (GDS) van de organisatie.
  • De medicatieketen en het medicatieproces.
  • De verantwoordelijkheden en attitude van verzorgende/verpleegkundige bij het verstrekken van medicatie.
  • Meest voorkomende medicijnen en toedieningsvormen.
  • Medicatieveiligheid: hoe bewaak jij dit?
  • Het gebruik van protocollen en formulieren waaronder de Meldingen Incidenten Cliënten.

De training wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Bij voldoende aanwezigheid en het behalen van de toets ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname aan de training.
In het programma kan een gastles van een apotheker opgenomen worden.

Extra
Extra les: het programma kan uitgebreid worden met rekenopdrachten en een rekentoets.

Werkbezoek: de trainer bezoekt voorafgaand aan de training de praktijk om casuïstiek te verzamelen en om aan te sluiten bij de huidige praktijksituatie binnen de organisatie.

Maximaal aantal deelnemers
Aan de training kunnen maximaal 15 personen per groep deelnemen.

Kosten
Kosten op aanvraag en op basis van uw specifieke organisatievraag.

Meer weten?

 

 

Frans Rond Frans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl