Mijn voorspellingen voor 2016 voor de zorg

mijn voorspellingen voor 2016

mijn voorspellingen voor 2016

Mijn voorspellingen voor 2016

Zolang ik mij kan herinneren komen er rond de jaarwisseling voorspellingen voorbij van helderzienden. Dit jaar heb ik die voorspellingen nog niet gezien en ik mis ze eigenlijk wel. Ik kan me zo voorstellen dat ook u nu opeens door een onweerstaanbare nieuwsgierigheid overvallen wordt. Omdat voor mij de behoefte van onze klanten belangrijk is, zal ik nu zelf maar de ontstane leemte invullen! In dit artikel leest u mijn voorspellingen voor 2016

Mijn voorspellingen voor 2016

De trend naar zelfsturende teams komt in 2016 ernstig ter discussie te staan. In 2016 zullen namelijk een aantal ernstige calamiteiten de landelijke pers halen. Het blijkt dat een aantal organisaties te snel, te voortvarend en vanuit verkeerde motieven zelfsturende teams hebben ingevoerd. Het gevolg is dat er normvervaging is opgetreden en het zelfreinigend vermogen binnen de teams nog te slecht ontwikkeld was. Bewoners en cliënten in de langdurige zorg zijn daardoor in een verwaarloosde toestand aangetroffen en mishandeling kon niet uitgesloten worden. Ook het aantal medewerkers dat slachtoffer is van pesten door collega’s is toegenomen.

De centrale overheid geeft in 2016 naar aanleiding van deze calamiteiten de IGZ opdracht om specifiek naar de kwaliteit van zorg in organisaties met zelfsturende teams te kijken. ActiZ adviseert naar aanleiding van deze misstanden om niet naar zelfsturende maar naar zelfstandig werkende teams te streven. Een zelfstandig werkend team wordt gedefinieerd als een groep van medewerkers die gezamenlijk aan een tevoren beoogd resultaat (kwalitatief en kwantitatief) werken. Daarbij ontvangen zij op afstand leiding van een leidinggevende die voldoet aan het profiel zoals Actiz dat al in 2009 heeft opgesteld en beschreven in de notie “de leidinggevende as spelverdeler”. Kenmerkend voor dit type leidinggevende is haar coachende werkstijl zonder daarbij direct sturend gedrag te vermijden indien nodig.

De stelselherziening krijgt steeds meer vorm en een groot deel van de doelstellingen wordt behaald. Tegelijkertijd blijkt dat er een aantal doelgroepen tussen de spreekwoordelijke wal en schip terecht komen. In 2016 komen er helaas een aantal situaties in het nieuws van burgers in (thuis-) situaties die niet verantwoord zijn. In kranten en op televisie worden een aantal schrijnende gevallen in beeld gebracht waardoor de publieke opinie de politiek noodzaakt om op korte termijn terug te komen op het beleid om intramurale bedden af te bouwen. De politiek besluit de ingezette afbouw te staken en budget beschikbaar te stellen om de intramurale capaciteit weer uit te breiden.

Puls in 2016

Ook voor ons eigen bedrijf Puls zal ik een paar van mijn voorspellingen voor 2016 doen.

Puls wordt in 2016 nog meer bekend als het adviesbureau dat voor zorgorganisaties onmisbaar is als het gaat om de ontwikkeling van kwaliteit en veiligheid van het primaire proces. De toetsingen á la IGZ worden een gangbaar fenomeen waardoor zorgorganisaties intern en extern laten zien dat ze aan alle normen voldoen. Daarnaast blijken steeds meer organisatie Puls in te roepen voor het op orde krijgen van het methodisch zorgproces. De expertise van Puls rondom het werken met een (elektronisch) zorgdossier is eind 2016 bij de meeste zorgorganisaties bekend en wordt alom geroemd om de praktische en professionele aanpak.

mijn voorspellingen voor 2016De toepassing van HR instrumenten zoals assessments en management development krijgt vanuit Puls een extra dimensie doordat Puls er in slaagt deze specifiek toepasbaar te laten zijn voor de zorgsector. De interpretatie van de uitkomsten van de assessments en het draagvlak bij de kandidaten voor het advies vanuit de Puls adviseurs bereikt het maximaal haalbare. Hierbij komt het onderscheidend vermogen van Puls op het gebied van selecteren van managers die de bedoeling centraal zetten tot uiting.

Een nieuwe loot aan de stam in het Puls bedrijf komt tot groei in mijn voorspellingen voor 2016. Het gaat hier om de werving en selectie van moeilijk vervulbare functies in organisaties welke werkzaam in de langdurige zorg. Met een aantal succesvolle opdrachten vestigt Puls haar naam op dit gebied.

Tot zover de belangrijkste voorspellingen in 2016. Net als met de voorspellingen van de helderzienden zal ik begin 2017 met u nagaan wat er van deze voorspellingen terecht is gekomen.

Ik hoor graag wat uw voorspellingen voor 2016 zijn! Laat een reactie achter op deze blogpost.

 

pa_rondRob Uijterwaal

Directeur

Telefoon: 06-22801879

E-mail: r.uijterwaal@puls.nl

Dit bericht is geplaatst in Blog . Bookmark de link .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *