Nieuwe manier van toezicht IGJ bevalt goed

Sinds maart 2017 houdt de IGJ op een nieuwe manier toezicht op de V&V en gehandicaptenzorg. Er wordt nu meer gekeken naar de persoonsgerichte zorg, waardoor de IGJ beter kan beoordelen of de zorg “veilig, professioneel en persoonsgericht is”. Observatie met behulp van SOFI is een belangrijk onderdeel van de manier van inspecteren.
De IGJ heeft nu onderzocht of deze manier van toezicht goed aansluit op de zorg door onder andere in gesprek te gaan met zorgaanbieders, koepels en inspecteurs (Nota Evaluatie Modulair Kerninstrument april 2018).
Zorgaanbieders geven aan positief te zijn over dit nieuwe instrument. Het geeft volgens hen handvatten om te leren en verbeteren. Waar de inspectie tijdens het bezoek op let, sluit beter aan bij waar het volgens zorgaanbieders om gaat in de zorg.

Naast het Modulair Kern Instrument worden de bestaande thema’s medicatieveiligheid, vrijheidsbeperkende maatregelen en cliëntdossier bewerkt tot thematische modules. De bedoeling hiervan is het ontwikkelen van een makkelijk toepasbaar instrument (voor bijvoorbeeld screening).

Puls simulatie-inspecties bevallen goed!
Sinds 2013 voert Puls regelmatig simulatie-inspecties uit in zowel de V&V als de gehandicaptenzorg. We maken gebruik van hetzelfde kader als de IGJ (Toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen) en onze rapportage is geschreven in het format dat de IGJ ook gebruikt. Ook onze werkwijze is conform de IGJ: bij het thema persoonsgerichte zorg observeren we op verschillende tijdstippen en plekken de bewoners en de interactie met medewerkers en vergelijken we de gegevens met wat de medewerkers ons kunnen vertellen en wat er in het ECD staat (triangulatie). Soms leggen we, op verzoek van de klant, een extra accent bij bijvoorbeeld medicatieveiligheid, cliënt-dossier, vrijheidsbeperkende maatregelen et cetera. Altijd koppelen we aan het eind van ons bezoek de eerste bevindingen terug aan zoveel mogelijk medewerkers: wat gaat er naar ons idee goed? Wat kan en wat moet er beter? Binnen twee weken ontvangt de organisatie de volledige rapportage.

Inmiddels trainen we ook interne auditoren voor het uitvoeren van een thematische audit persoonsgerichte zorg. Regelmatig nemen we ook belangstellende EVV-‘ers / Persoonlijk begeleiders of kwaliteitsfunctionarissen uit de organisatie mee.

We hebben in de afgelopen jaren inmiddels tientallen locaties bezocht, vaak meerdere malen. Recent zijn we ook gestart met het auditen van het thuiszorgteam op basis van het toetsingskader: “Toezicht op de zorg thuis.”

Profijt van Puls
Graag citeren we hiervoor één van onze relaties: “Waar we eerst zeker van onze zaak waren, daar beseffen we nu, door de uitkomst van de ‘proefinspectie’ dat we toch minder wisten dan we dachten en we (blijkbaar) niet weten hoe weinig. Dat komt omdat we niet kunnen weten wat we niet weten. Een open deur en toch een eyeopener. Ik gun iedereen het profijt van Puls!”

Meer weten?
Bel of mail:
R. (Rob) Uijterwaal: r.uijterwaal@puls.nl 06-22891879
F. (Frans) Hoogland: f.hoogland@puls.nl 06-22487858

Dit bericht is geplaatst in Blog . Bookmark de link .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *