23 december 2015

Omgaan met cliënten met dementie (voor niveau 1 en 2)

8631034004_59c3e14328_o

Zorg en begeleiding bieden aan cliënten met dementie is niet eenvoudig. We begrijpen vaak het gedrag niet dat door de dementie wordt veroorzaakt en ervaren het gedrag soms zelfs als storend of problematisch. Medewerkers in de facilitaire dienst, huiskamer, receptie of huishoudelijke dienst komen in contact met de cliënt met dementie en missen vaak achtergrondkennis en inzicht om de cliënt te kunnen begrijpen en er mee te communiceren.

Doelgroep
Medewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt met dementie in de VV&T sector.

Doelstelling van de training
De deelnemer kan na afloop van de training het gedrag van de cliënt met dementie beter herkennen, begrijpen en hiermee omgaan.

Duur
De training bestaat uit 2 dagdelen van 3 contacturen.

Inhoud en programma
In de training is de praktijkervaring van de deelnemers, in het omgaan met cliënten met dementie, steeds het vertrekpunt. Deze worden uitgewerkt in een combinatie van kennis en korte oefeningen.

Dagdeel 1:

  • Wat is dementie en bespreken van een aantal misverstanden.
  • Verschijnselen en gedragingen die voor kunnen komen bij clienten met dementie.
  • Hoe maak ik contact met de cliënt met dementie? 

Dagdeel 2:

  • De invloed van de omgeving op het gedrag van clienten met dementie en tips in het benaderen van deze clienten.
  • Eigen casuïstiek bespreken.
  • Oefenen in het benaderen/contact maken van een bewoner met dementie.

Extra
Werkbezoek: De trainer bezoekt voorafgaand aan de training de praktijk om casuïstiek te verzamelen om nog beter aan te sluiten bij de huidige praktijksituatie binnen de organisatie.

Maximaal aantal deelnemers
Aan de training kunnen maximaal 15 personen per groep deelnemen.

Kosten
Kosten op aanvraag en op basis van uw specifieke organisatievraag.

Meer weten?

 

Frans Rond Frans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl