23 december 2015

Omgaan met cliënten met dementie

8631034004_59c3e14328_o

Aansluiten op ‘de wondere wereld’ van de cliënt

Zorg en begeleiding bieden aan cliënten met dementie is niet eenvoudig. We begrijpen vaak het gedrag niet dat door de dementie wordt veroorzaakt en ervaren het gedrag soms zelfs als storend of problematisch, zoals opstandigheid of agressie. In deze training krijgen medewerkers handvatten om de begeleiding goed aan te laten sluiten op ‘de wondere wereld’ van de cliënt met dementie.

Doelgroep
Zorgmedewerkers in de VV&T sector.

Doelstelling van de training
De deelnemer kan na afloop van de training het gedrag van de dementerende cliënt vanuit diens vragen en behoeften beter herkennen en begrijpen en hier op een professionele en belevingsgerichte manier mee omgaan.

Duur van de training

  • Voorafgaand aan de training verricht de trainer een werkbezoek om informatie en casuïstiek te verzamelen en daarmee nog beter aan te sluiten bij de praktijksituatie binnen de organisatie.
  • De training bestaat uit 3 dagdelen van 3 contacturen.
  • Na ongeveer een half jaar vindt een terugkomdag plaats. De inhoud van het programma wordt samengesteld aan de hand van de ervaringen en knelpunten van de medewerkers.

Inhoud en programma
In de training is de praktijkervaring van de deelnemers, in het omgaan met cliënten met dementie, steeds het vertrekpunt. Deze worden uitgewerkt in een combinatie van kennis, korte oefeningen en reflectie.
In het programma worden de volgende onderdelen behandeld:

  • Verschillende vormen van dementie en het herkennen van gedrag.
  • De belevingswereld van de cliënt met dementie.
  • Communiceren en contact maken met de cliënten met dementie.
  • De invloed van omgevingsfactoren en groepsdynamiek.
  • Belevingsgerichte zorg.
  • Praktische tips voor het bieden van dagstructuur.
  • Omgaan met probleemgedrag (agressie, decorumverlies, claimende gedrag etc.).

Werken met een acteur
Acteur: de inzet van een acteur is een zinvolle aanvulling in het programma. Het uitspelen van praktijksituaties op aanwijzing van deelnemers realiseert een optimaal leerrendement.

Maximaal aantal deelnemers
Aan de training kunnen maximaal 15 personen per groep deelnemen.

Kosten
Kosten op aanvraag en op basis van uw specifieke organisatievraag.

Meer weten?

Wilt  meer weten over deze training? Neemt u dan contact met ons op!

 

Frans Rond Frans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl