23 december 2015

Omgaan met vrijheidsbeperking bij mensen met dementie

care

Het wetsvoorstel Zorg en Dwang (wet BOPZ) is er op gericht om onvrijwillige zorg te minimaliseren en vrijheidsbeperkende maatregelen als uiterste maatregel toe te passen. Soms worden vrijheidsbeperkende maatregelen genomen om te voorkomen dat een cliënt met dementie valt, verdwaalt of zichzelf of een ander schade berokkent. Vaak bestaat bij zorgverleners onduidelijkheid over wanneer een maatregel vrijheidsbeperking is, vooral als de intentie ervan bescherming is. Zijn uw medewerkers voldoende op de hoogte van de consequenties van de wet op de zorgverlening en wat er van hen verwacht wordt?

Doelgroep
Verzorgenden en verpleegkundigen die werkzaam zijn of gaan werken met cliënten waarop de wet Zorg en Dwang van toepassing is.

Doelstelling
De deelnemer is na afloop van de training op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom dementie en de wijze van benaderen van de cliënt met dementie. De deelnemer is in staat de gevolgen van de wet Zorg en Dwang (inclusief beleid organisatie) in de dagelijkse zorgverlening toe te passen, onder andere Middelen en Maatregelen.

Duur
De training bestaat uit 2 dagdelen.

Inhoud en programma
In de training is het vertalen van de richtlijnen uit de wet naar de dagelijkse praktijk in de zorgverlening het uitgangspunt.
In het programma worden de volgende onderdelen behandeld en zo mogelijk geoefend:

  • Ontwikkelingen rondom dementie, het benaderen van de cliënt met dementie en het vroegtijdig signaleren en oplossen van gedragsproblemen.
  • De wet Zorg en Dwang (BOPZ), beleid van de organisatie en wat dit betekent voor zorgverleners.
  • Het toepassen van vrijheidsbeperking en de registratie van Middelen & Maatregelen (gebruik formulieren van de organisatie).
  • Na elk dagdeel ontvangen de deelnemers een praktijkopdracht waarmee het geleerde in de praktijk wordt geoefend.

Extra: werkbezoek trainer
Werkbezoek: de trainer bezoekt voorafgaand aan de training de praktijk om casuïstiek te verzamelen om beter aan te sluiten bij de huidige praktijksituatie binnen de organisatie.

Terugkommiddag: na een half jaar wordt de inhoud van de terugkommiddag samengesteld aan de hand van de ervaringen en knelpunten van medewerkers en op basis van casuïstiek.

Maximaal aantal deelnemers
Aan de training kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen.

Kosten
Kosten op aanvraag en op basis van uw specifieke organisatievraag.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over deze of andere trainingen, een proeverij of een vrijblijvend gesprek over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Frans Rond

Frans Hoogland

T: 06 224 878 58

E:  f.hoogland@puls.nl