2 april 2015

Organisatieadvies

succes na organisatieadvies

Praktisch en professioneel Organisatieadvies

Zorg en behandeling is een zaak van mensen. Uiteindelijk komt het aan op het moment van dienstverlening. Dat is het moment van de waarheid. De dienst wordt geleverd en de cliënt ervaart deze dienst. Als je het echt terugbrengt tot de basis gaat het om dit doel. Daarom stellen wij dat de belangrijkste opgaaf van een organisatie in de zorg is om de medewerker en cliënt in een zo’n kansrijk mogelijke positie te brengen. In ons bekende ‘Madelief’-model hebben we dit uitgewerkt voor de intramurale zorg. In aangepaste vorm geldt dit voor alle dienstverlenende organisaties. De uitgangspunten van de zogenaamde verdraaide organisaties behoren dan ook al lange tijd tot ons gedachtegoed.

Al het andere in organisaties is uiteindelijk slechts belemmerend, bevorderend of niet relevant voor het moment van de waarheid. In onze adviesopdrachten proberen we daarom zoveel mogelijk ruimte te creëren voor het vakmanschap / de professionaliteit van de uitvoerende medewerkers.

Natuurlijk kunt u er van op aan dat we ons vak als organisatieadviseur verstaan. Dat is voor ons zo logisch dat we dat hier niet uit gaan leggen. Wel delen we graag onze onderscheidende waarden van ons advieswerk met u:

Lef

we gaan in alles wat we doen en willen voor het uitgangspunt: cliënt en medewerker in een zo’n kansrijk mogelijke positie. Daarbij tonen we professioneel lef naar onze opdrachtgevers

E= K maal A

Of te wel: Effect = Kwaliteit X Acceptatie. We zijn ervan overtuigd dat de medewerkers van de eigen organisatie het het beste weten. Daarom stellen we ons niet op als beterweters maar faciliteren we kwaliteit en acceptatie om het effect te maximaliseren.

Implementeren is een Kunst.

En deze Kunst met een grote K begint voor ons al bij het ontwikkelen van de ideeën en de projectopdracht. De grootste kracht van ons advieswerk is ons vermogen om uw beleid ook daadwerkelijk te implementeren.

Voorbeelden van onze adviesopdrachten

 • Verbeteren kwaliteit van zorg
 • Uitvoeren van externe toetsingen
 • Ontwikkeling en Implementatie van een ecd
 • Ontwerp en implementatie van een clientgerichte organisatiestructuur
 • Onderzoek en advies naar (mogelijke) misstanden in de zorg
 • Ontwikkeling kleinschalig wonen
 • Opstellen advies provincie Utrecht scholing medewerkers kleinschalig wonen
 • Onderzoek en advies naar kwaliteit van arbeidsvraagstukken
 • Ondersteuning bij behalen kwaliteitscertificaat
 • Ontwikkelen, Inrichten en implemenetren front-office functie (zorgloket)
 • Beleid en strategieontwikkeling zorgtransitie
 • Advies en implementatie omslag van woonzorg naar zware verpleeghuiszorg
 • Visieontwikkeling toekomstige zorggebouwen
 • Ontwikkeling en implementatie EVV systeem
 • En nog veel meer

Meer weten?

 

pa_rondRob Uijterwaal

Directeur

Telefoon: 06-22801879

E-mail: r.uijterwaal@puls.nl

Puls LinkedinPuls Twitter