Participatief leiderschap…… graag. Maar nu even niet!

leiderschapNooit eerder was het zo belangrijk om zorgorganisaties zo ingrijpend aan te passen als nu. De financiële gevolgen van de ingrijpende beleidsveranderingen stellen het voortbestaan van veel zorgorganisaties ter discussie. Niet tijdig of in voldoende mate aanpassen betekent met een grote mate van zekerheid problemen in de liquiditeit.

Traditioneel gezien kwamen veranderingen in de zorgsector in de afgelopen decennia maar langzaam tot stand. Daarbij wordt bijna iedere zorgorganisatie gekenmerkt door een sterke familiecultuur. Een cultuur waarin medewerkers er min of meer van uit gaan dat ze betrokkenheid en zeggenschap hebben over voorgenomen organisatie veranderingen. Leidinggeven vanuit een participatieve basisstijl is in deze cultuur geëigend. Voor deze leidinggevende (meestal zelf uit de sector afkomstig) hangt succes vaak af van de vraag in hoeverre hij/zij commitment weet te verkrijgen bij de sleutelfunctionarissen in een organisatie.

Echter, in de huidige situatie zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk. Een organisatie die zich nu niet snel genoeg aanpast aan de veranderende omgeving mist de boot en komt, zoals gezegd, in ernstige financiële problemen. Ingrepen zijn noodzakelijk. Ingrepen die bij een groot deel van de medewerkers negatieve gevoelens oproepen als ‘minder, verlies, afdoen, kwaliteitsverlies’.

leiderschapDe leidinggevende met een participatieve leiderschapsstijl is geneigd ingrepen, omwille van alle negatieve gevoelens, te verzachten. Juist door deze (in ‘normale’ omstandigheden succesvolle) basisstijl vormt hij/zij op dit moment een risicofactor voor het voortbestaan van de organisatie.

De huidige omstandigheden vereisen managers met een duidelijke visie op de toekomst. Een visie gebaseerd op het hier en nu en vertaald naar de toekomst. Vanuit die visie is lef nodig om een duidelijke koers uit te zetten en besluiten te nemen. Dit zijn besluiten die de manager soms heel eenzaam maakt. Eenzaam, omdat er geen draagvlak is en dit ook niet verwacht kan worden vanwege de aard van het besluit.

Natuurlijk kenmerkt deze leidinggevende zich tegelijkertijd ook door de verbinding met het primaire proces en de medewerkers die daarmee bezig zijn. Hij/zij weet waar hij/zij over praat, is steeds bereid uitleg te geven, zonder daarbij in onderhandeling te gaan.

Kortom participatief leiderschap graag, maar nu toch echt even niet!

pa_rondRob Uijterwaal

Directeur

Telefoon: 06-22801879

E-mail: r.uijterwaal@puls.nl

Dit bericht is geplaatst in Blog . Bookmark de link .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *