Plan nu uw audits rondom het kwaliteitskader voor na de zomer!

Leren en verbeteren: het gaat om wat uw medewerkers werkelijk doen – of juist niet doen!

Het kwaliteitskader is inmiddels wel bekend. De uitgangspunten en thema’s zijn helder. Bijna alle zorgorganisaties zijn wel op de een of andere manier bezig met het implementeren van het beleid. Sommige zijn daar al ver mee en anderen zitten nog midden in de omslag naar persoonsgericht werken. Met een Puls audit à la IGJ weet u precies waar u staat. Wilt u dit jaar nog een audit laten uit voeren, neem dan nu alvast contact op. Onze planning loopt snel vol.

Met een dergelijke audit krijgen de medewerkers en het management een onafhankelijke output-meting. Dat wil zeggen: de feitelijke output van het handelen. Niet het beleid, niet de regels, niet de protocollen en niet de verhalen over hoe het gesteld is met de kwaliteit en veiligheid, maar wat de medewerkers werkelijk doen en niet doen – hun gedrag, het binnenste van de organisatie, wat de cliënten zien en ervaren. Dat is de merkbare veiligheid en kwaliteit en de feitelijke output. De rapportage die vanuit de audit wordt opgesteld, bevat dezelfde elementen als een algemene audit door de IGJ en omvat de volgende thema’s:

 • Persoonsgerichte zorg;
 • Deskundige medewerker;
 • Kwaliteit en veiligheid.

Tragel Zorg (zie ook dit nieuwsbericht), De Lange Wei, Zorggroep Maas en Waal, De Riederborgh, Zorggroep Atlant, De Blije Borgh, Het Parkhuis, Lelie zorggroep en vele andere organisaties laten zich inmiddels (periodiek) toetsen.

De Puls audits à la IGJ maken onderdeel uit van ons aanbod gericht op kwaliteit en veiligheid. In het kort houdt dat aanbod het volgende in:

 1. Verschillende vormen van een Puls Audit à la IGZ incl. rapportage en nabespreking;
 2. Periodieke externe audits als onderdeel van uw kwaliteitssysteem;
 3. Huiskamerobservaties: dit richt zich heel specifiek op het concrete gedrag van uw medewerkers ten opzichte van hun cliënten;
 4. Opstellen van kwaliteitsverslagen;
 5. Aanvullende advisering op specifieke onderdelen;
 6. Coaching van teamleider(s)/ (locatie)managers bij het opstellen en implementeren van een verbeterplan;
 7. Extern voorzitter voor de beoordeling van Prisma-analyses;
 8. Coaching van teamleider(s) / (locatie)managers bij ontwerpen en implementeren van audits;
 9. Studiedagen Hoe voer ik zelf een audit à la IGJ uit? Deze studiedagen zijn specifiek ontwikkeld voor teamleiders, zorgmanagers en zelforganiserende teams.

Meer weten?

Neem contact op met:

Rob Uijterwaal

030-6703450
M 06-22801879
r.uijterwaal@puls.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *