23 december 2015

Professioneel handelen voor huishoudelijk medewerkers

 

Huishoudelijke medewerkers in de zorg hebben veelal geen specifieke scholing gehad. In deze training krijgt uw huishoudelijk medewerker handvatten en achtergrond informatie aangeboden waardoor zij meer professioneel haar werk kan doen en in contact kan zijn met de cliënt.

Doelgroep
Huishoudelijke medewerkers in de VV&T sector.

Doelstelling van de training.
De deelnemer kan na afloop van de training op systematische wijze huishoudelijke zorg en ondersteunende ADL taken verlenen vanuit een juiste beroepshouding en bejegening van cliënten.

Duur
De training bestaat uit 4 dagdelen van 3 contacturen met na afloop een schriftelijke toets.

Inhoud en programma
De training richt zich op inzicht en professioneel handelen en het omgaan met cliënten. In het programma worden de volgende onderwerpen behandeld en zo mogelijk geoefend:

  • Taken en verwachtingen van de huishoudelijk medewerker.
  • Hygiëne, veiligheid- en milieuvoorschriften.
  • Voeding, ondersteunen bij (brood) maaltijden, wasvoorziening en lichte ADL taken.
  • Een juiste beroepshouding en bejegening naar de cliënt en zijn familie.
  • Het contact met de cliënt met dementie.
  • Basis gespreksvaardigheden (luisteren, samenvatten en doorvragen).
  • Systematisch werken: wat is dat en hoe doe je dat?
  • Het signaleren en rapporteren van bijzonderheden in de zorg.

In dagdeel 1 zal ook de leidinggevende van de huishoudelijk medewerkers betrokken worden. Na elk dagdeel ontvangen de deelnemers een praktijkopdracht waarmee het geleerde in de praktijk wordt geoefend.

De deelnemer ontvangt, na het behalen van de schriftelijke toets, een bewijs van deelname aan de training.

Extra
Werkbezoek: De trainer bezoekt voorafgaand aan de training de praktijk om casuïstiek te verzamelen om beter aan te sluiten bij de huidige praktijksituatie binnen de organisatie.

Maximaal aantal deelnemers
Aan de training kunnen maximaal 15 personen per groep deelnemen.

Kosten
Kosten op aanvraag en op basis van uw specifieke organisatievraag.

Meer weten?

Neem contact op!

 

Frans Rond Frans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl