Programma studiedag: “Persoonsgerichte zorg, wat moet en wat kun je ermee?” Vrijdag 8 september 2017 van 09.30 – 16.00 uur te Houten

Voor wie?

Bent u beleidsmedewerker, manager, teamcoach of teamleider of vanuit uw functie anderszins betrokken bij de implementatie van persoonsgerichte zorg? Dan is deze studiedag voor u bedoeld! U kunt deze training ook in company volgen!

Waarom?

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017 is Persoonsgerichte Zorg een belangrijk speerpunt. In persoonsgerichte zorg staat de individuele persoon met zijn wensen, behoeften, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen centraal en niet zijn ziekte. Dat lijkt vanzelfsprekend maar dat blijkt in de praktijk niet zo vanzelfsprekend te zijn. In onze simulatie-inspecties aan de hand van het nieuwe toetsingskader 2017 (met daarin huiskamerobservaties) komen we veel goede intenties tegen maar vooral een probleem/ziekte georiënteerde aanpak in beleid, zowel in de ECD’s als in het handelen van de medewerkers.

De uitdaging

Naar onze mening staan we voor een van de grootste inhoudelijke veranderingen in de zorg van de afgelopen 20 jaar. De grootste uitdaging ligt in het veranderen van de mindset, competenties en het gedrag van iedereen die in de zorg werkzaam is. De verandering heeft gevolgen voor tal van organisatieaspecten zoals bijvoorbeeld op de dossiervoering, maar ook voor de attitude en competenties van de medewerkers.

De studiedag

Hoogste tijd dus voor een Puls studiedag. De studiedag is bedoeld voor iedereen die op tactisch of operationeel niveau invulling of leiding geeft aan de ontwikkeling van persoonsgerichte zorg.

Puls biedt u met deze studiedag de mogelijkheid snel en vooral heel praktisch en concreet uw kennis te vergroten. Daarnaast kunt u op deze dag uw ideeën ontwikkelen en uitwisselen over de manier waarop u met persoonsgerichte zorg aan de slag kunt gaan.

Wie zijn wij?

Deze studiedag wordt verzorgd door dhr. F. (Frans) Hoogland en drs. R.N. (Rob) Uijterwaal. Wij hebben als interim-manager, opleider en adviseur veel ervaring opgedaan met persoonsgerichte zorg. Vanuit de vele audits à la IGZ zijn we in staat om tal van praktijkvoorbeelden in te brengen, waardoor u als deelnemer gevoed wordt in uw visie op persoonsgerichte zorg en de praktische consequenties daarvan. Tijdens de studiedag krijgt de uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen de deelnemers alle ruimte.

Aanmelden en kosten

De studiedag vindt plaats in ons leslokaal op de eerste etage van ons kantoor (lange Schaft 13 B-3 te 3991 AP Houten). De kosten bedragen €195 p.p. inclusief (voortreffelijke) lunch. Aanmelden kan met een mail naar info@puls.nl o.v.v. studiedag 8 september 2017.

Contactgegevens:

R. Uijterwaal
M 06-22801879
E r.uijterwaal@puls.nl

Programma

09.00Inloop en ontvangst
09.30 – 10.00Kennismaking, korte inleiding en inventariseren verwachtingen
Scan “hoever bent u met persoonsgerichte zorg? “
10.00 - 10.30Maar ik werk toch al cliënt gericht! Casus: zinvol de dag door
We kijken naar de dag van een bewoner door de traditionele en door een persoonsgerichte bril.
10.30 - 11.15Persoonsgerichte zorg, het kader, wat is het eigenlijk en waarom zouden we dat willen?
• Een korte blik in de historie van persoonsgerichte zorg, theorie van Kitwoord
• Wat zijn de verschillen met onze huidige zorgverlening?
• Wat levert persoonsgerichte zorg op voor de bewoners en wat voor de medewerkers?
11.15 - 12.15Persoonsgerichte zorg in de praktijk
• Wat zijn voorbeelden van goede persoonsgerichte zorg?
• Wat zijn voorbeelden van ‘onpersoonlijke zorg’?
• Persoonsondermijnende zorg en persoonsversterkende zorg.
• Waarop toetst de IGZ m.b.t. persoonsgerichte zorg?
12.15 – 13.00Lunch
13.00 – 13.30Wat betekent persoonsgerichte zorg voor de inhoud en organisatie o.a.
• Verwachtingen (grenzen en mogelijkheden) managen en onderhandelen, hoe en door wie?
• Standaardisering en toch persoonsgericht werken?
• Welke veranderingen zie ik in het dossier en de rapportages?
13.30 – 15.00Wat kun jij doen om persoonsgericht werken te realiseren?
• Praktische hulpmiddelen die werken!
• Laaghangend fruit benutten en klein beginnen
• Natuurtalenten en hardliners
• Teamsamenstelling
• De do’s en don’ts bij het persoonsgericht werken.
• Hoe zorg ik dat de EVV-ers/ zorgcoördinatoren ook echt persoonsgericht werken aansturen?
15.00 – 15.30Theepauze, inlooptijd
15.30 – 16.30Belemmerende en bevorderende factoren in onze zorgorganisaties om persoonsgerichte zorg te realiseren.
We brengen met elkaar de belangrijkste in kaart en bespreken de manier waarop we ermee om kunnen gaan.
16.45 – 17.00Evaluatie en afsluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *