Puls 3Dialoog 18 april: Omaha System – ook intramuraal?

 Puls 3Dialoog meld je nu aan

Puls-logoPuls 3Dialoog

De zin en onzin van Omaha System in uw zorgorganisatie
18 april 2016: 15.30 – 18.00 uur

Voor: directeuren, zorgmanagers en kwaliteitsfunctionarissen in de VVT-sector

 

Omaha System: een geschikt middel om in jouw zorgorganisatie invulling te geven aan de driehoek van cliënt, mantelzorg en professionele zorg?

Omaha-classificatiesysteem
Veel  zorgorganisaties kiezen het Omaha System als verpleegkundig classificatiesysteem bij het indiceren van thuiszorg. Het instrument ondersteunt het vaststellen van behoeftes van de cliënt, rekening houdend met diens fysieke en cognitieve mogelijkheden. Systematisch en eenduidig worden, vanuit verpleegkundige diagnose, samen met cliënt en mantelzorg doelen en acties geformuleerd. Uitgangspunt hierbij is dat ‘professionele zorg slechts aanvullend is op de zelfredzaamheid van de cliënt en de aanwezige, of te organiseren, informele zorg’.

Doel bijeenkomst: Intercollegiale dialoog
Puls ziet ook buiten de thuiszorg toepassingsmogelijkheden met het Omaha-classificatiesysteem. Rob Uijterwaal en Ieke Wagemakers gaan graag de dialoog met je aan, over de kansen en mogelijkheden van Omaha System voor jouw zorgorganisatie:

 • Hoe verhoudt Omaha System zich met het zorgleefplan?
 • (Hoe) is Omaha System breed en integraal inzetbaar in de dagelijkse verslaglegging van cliëntgegevens?
 • Kan dit instrument de betrokkenheid van cliënt en mantelzorg bij het vaststellen en uitvoeren van zorgafspraken versterken
 • Leidt implementatie van Omaha System tot een verbetering van de kwaliteit van het zorgproces en de zorginhoud?
 • Kan met de integraliteit van Omaha System eenvoudig en efficiënt worden voldaan aan de normen van Goede zorg, ook in de intramurale setting?

Natuurlijk staan we ook stil bij:

 • Wat kunnen we (intercollegiaal) leren uit de opgedane Omaha-ervaringen in de thuiszorg ?
 • Hoe neemt u in dit proces uw cliënt, mantelzorgers en medewerkers mee?

Wat komt er zoal aan de orde?

 • Beeldschets van belangrijke ontwikkelingen in de langdurige zorg.
 • Toelichting op Omaha System als verpleegkundige classificatiesysteem.
 • Verschillen en overeenkomsten tussen Omaha System en het zorgleefplan.
 • Versterken van de driehoek cliënt-mantelzorg-professionele zorg.
 • Mogelijke effecten op zorgproces, zorginhoud en registratielast van zorgmedewerkers.
 • Mogelijke effecten op de (interne) communicatie tussen (zorg)professionals.
 • Een aanzet richting implementatiestappen.

Nog even op een rij

 • Voor wie:  Directeuren, zorgmanagers en kwaliteitsfunctionarissen in de VVT-sector
 • Wanneer: 18 april 2016
 • Tijd:   15.30 – 18.00 uur
 • Locatie:  Ontmoetingsruimte Puls (1e etage), Lange Schaft 13-B, 3991 AP Houten
 • Deelname: Kosteloos
 • Wie:   Rob Uijterwaal (directeur Puls) en Ieke Wagemakers (Interim-manager en adviseur)

Meld je nu aan voor de Puls 3Dialoog

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Ieke interim manager en adviseur PulsIeke Wagemakers

Interim Manager en Adviseur

T: 06 53 89 77 68

E: i.wagemakers@puls.nl

Linkedin-icon 256x256Twitter_icon 256x256

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *