Met een Puls audit à la IGJ kom je er achter wat je niet weet!

Bij het doornemen van het ‘Werkplan 2018: kijken met andere ogen’van de IGJ i.o. kon ik niet nalaten een beetje boos te worden over de tekst m.b.t. risicovolle organisaties waar de IGJ over schrijft.

Uit ‘het werkplan 2018: kijken met andere ogen’ van de IGJ i.o.

Borging kwaliteit en veiligheid

De inspectie heeft in de afgelopen jaren bij de meest risicovolle organisaties gezien dat verpleegzorginstellingen de borging van kwaliteit en veiligheid van de zorg niet rond krijgen. Dit wordt deels veroorzaakt door de discrepantie tussen deskundigheid van de zorgprofessional en de complexiteit van de zorg. Andere oorzaken zijn onvoldoende aansturing op kwaliteit en veiligheid van de zorg en onvoldoende regie op de dagelijkse uitvoering van de zorg: er is te weinig coördinatie van taken en handelingen op de werkvloer. Het onvoldoende borgen van kwaliteitsprocessen maakt de kans op fouten en daarmee op risico’s voor de cliënt groter.

Ik werd boos omdat cliënten en mantelzorgers erop moeten kunnen vertrouwen dat de basis in de zorg op orde is. Niet het beleid, de regels, de protocollen en de notities vertellen hoe het gesteld is met de kwaliteit en veiligheid. Het gaat om wat er wérkelijk gebeurd in “de leefwereld van de cliënt”– het concrete gedrag en de waarneembare feiten. Wat cliënten zien en ervaren, het binnenste van de organisatie, dát is de merkbare veiligheid: kwaliteit en welzijn.

‘De basis in de zorg op orde’ dat is waaraan Puls haar goede naam in de zorg heeft te danken. Onze audits à la IGJ brengen precies datgene in beeld waar de IGJ in de hierboven overgenomen quote op doelt. Gelukkig kennen veel zorgorganisaties onze meerwaarde inmiddels. Een toenemend aantal organisaties heeft onze audits inmiddels tot vast onderdeel van hun kwaliteitsborging gemaakt. Wij toetsen net als de IGJ op de thema’s:

• Persoonsgerichte zorg
• Professionele zorgverlener
• Sturen op kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit begint met het besef dat medewerkers niet weten wat ze niet weten. In onze terugkoppeling en rapportage zijn we dan ook, veel meer dan de IGJ, gericht op het leren en verbeteren van het organisatieonderdeel wat we getoetst hebben. Zorgmedewerkers zetten zich bijna zonder uitzondering maximaal in om hun cliënten ‘het beste’ te bieden. Dat wat uw zorgmedewerkers ‘het beste’ vinden komt helaas niet altijd overeen met de eisen die tegenwoordig aan zorgverlening worden gesteld. In de terugkoppeling van onze bevindingen tijdens een audit wordt daarom aandacht besteedt aan wat goed gaat en waar verbetering mogelijk of noodzakelijk is.

Het werkplan 2018 van de IGJ vindt u via deze link.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *