Puls Audit in De Lange Wei: “Leren en verbeteren staan prominent op onze agenda!”

“De proefaudits die Puls consultancy & interim-management eind 2016 binnen De Lange Wei uitvoerde, zijn door onze medewerkers als inspirerend ervaren. De geïnterviewde medewerkers werden door beide ‘inspecteurs’ getriggerd door hun positieve benadering. Op een laagdrempelige en toegankelijke wijze vonden de interviews plaats, waardoor medewerkers zich uitgenodigd voelden om te vertellen over hoe dingen zijn geregeld en georganiseerd. De proefaudits en een kijkje krijgen door de ogen van bijvoorbeeld de IGZ, waren een geheel nieuwe ervaring voor onze organisatie. De wijze waarop de ‘inspecteurs’ te werk gingen, werkte geruststellend en motiverend. Dat is als zeer positief ervaren.

Voor de hele organisatie geldt dat er positieve feedback plaatsvond, concreet weergegeven tijdens de eerste mondelinge terugkoppeling en vervolgens ook in overzichtelijke rapportages. Dit geeft ons handvatten om blijvend bezig te zijn met kwaliteit en veiligheid in de organisatie om zodoende elke dag nóg betere zorg en ondersteuning te geven aan onze cliënten. De zaken in de terugrapportage over bijvoorbeeld onze zorgleefplannen, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperkingen zijn items waar medewerkers direct echt iets mee kunnen. Hier zitten we nu als organisatie strak op om continu verdere stappen tot verbetering te maken.

We kijken terug op twee intensieve dagen, maar door de externe en onafhankelijke blik van Puls geeft dit ons de juiste energie om zaken op te pakken en te borgen. We ervoeren de proefaudits als zeer waardevol. Het gaf de teams awareness om continu kritisch te blijven kijken naar het eigen handelen en het elke dag weer een stukje beter te doen. Leren en verbeteren staan prominent op onze agenda’s!”

Agnes Klaren
Directeur/bestuurder De Lange Wei

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *