Puls audit: Prettig, Persoonlijk én de Puntjes op de I

Begin dit jaar bezochten we drie locaties van Zonnehuisgroep Amstelland voor een Puls audit.

Alle drie locaties waren druk bezig de transitie naar complexere zorg vorm te geven. Lees in bijgaand (schriftelijk) interview wat de ervaringen waren.

1. Wat waren zoal redenen om een  ‘IGZ-toetsing’ te laten uitvoeren?
We wilden bezoeken van de inspectie goed voorbereiden.

2. En om Puls hiervoor in te schakelen?
We hadden van anderen gehoord dat Puls vooral net zo scherp als de Inspectie keek en daarom geschikt was om met name voor medicatie de puntjes op de i te zetten.

3. Wat is uw ervaring met Puls – in het algemeen en voor de ‘IGZ-toetsing’ in het bijzonder (aanpak, toetsingstraject, rapportage, kennis en professionaliteit)?
Het was prettig dat de auditor van Puls snel beschikbaar was, actuele kennis had en die goed en snel kon overbrengen. De auditor van Puls heeft een prettige, persoonlijke benadering die medewerkers op hun gemak stelt.

4. Hoe was het voor de leidinggevenden en voor de medewerkers: om de audit te krijgen, het onderzoekstraject, de resultaten en follow up?
De medewerkers en leidinggevenden realiseren het belang en werden gemotiveerd om de punten snel op te pakken. De nadruk ligt op de punten die niet goed gaan en dat was niet altijd leuk om te horen, maar de noodzaak werd wel ingezien.

5. Hoe wil/heeft uw organisatie de doorvertaling maken/gemaakt van de rapportage naar de praktijk?
De verbeterpunten zijn met betrokkenen besproken en opgepakt.

6. Wat spreekt u aan in de aanpak van Puls?
De duidelijkheid en snelheid.

7. Wat is eventueel voor verbetering vatbaar?
Ook benoemen wat goed gaat en als verbeterpunten in gang zijn gezet, maar tijd kosten, dat ook benoemen.

8. Geeft u een vervolg aan het traject? Zo ja, in welke vorm?
Ja, we  willen Puls periodiek blijven inschakelen met name als extra borging voor de uitvoering van afspraken in de praktijk.

9. Beveelt u Puls aan bij anderen? Bij wie/wat voor soort organisaties?
Ja, bij organisaties die een duidelijk doel hebben om m.b.t. de veiligheidspunten de puntjes op de i te willen zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *