16 maart 2016

Puls-audit: Hoe ver bent u met persoonsgerichte zorg?

“Maak de Puls audit à la IGJ, onderdeel van uw leren en verbeteren cyclus!”

Houdt uw medewerkers eens de spiegel voor
Het kwaliteitskader is de norm. U en uw medewerkers doen er alles aan om aan alle eisen te voldoen. Het verlenen van persoonsgerichte zorg vereist een andere werkwijze van uw medewerkers. Persoonsgerichte zorg is toch echt wat meer dan cliëntgericht werken. Gun u en uw medewerkers de spiegel die Puls tijdens een simulatie IGJ Toetsing voorhoudt. Maak onze toetsing onderdeel van uw leren en verbeteren cyclus.  Wacht niet tot de IGJ op inspectie komt.

Op basis van de door de IGJ gebruikte criteria  Puls IGZ-toetsingbeoordelen wij uw organisatie op de volgende aspecten:

• Persoonsgerichte zorg
• Professionele zorgverlener
• Sturen op kwaliteit en veiligheid

Basis op orde zoals:
• Medicatieveiligheid.
• Vrijheidsbeperking.

Opzet van Puls-audit
De Puls-audits bestaan uit een (onaangekondigd) bezoek aan een locatie, afdeling of team. Aan het einde van ons bezoek krijgen uw medewerkers direct de feedback van onze bevindingen. Dit is voor uw medewerkers het meest leerzame deel van de audit. Binnen 14 dagen na de audit ontvangt de opdrachtgever de rapportage en eventueel een toelichting / advies in een terugkoppelingsgesprek.

De audit bestaat uit een ‘onaangekondigd’ bezoek. Alleen de Raad van Bestuur en/of een manager is op de hoogte. Voor de feitelijke audit kunt u kiezen uit de volgende opties:

Uitgebreide audit (1 dag)

• Gesprekken met een leidinggevende/ manager, de SO-er, een afvaardiging paramedici, zorgmedewerkers van verschillende afdelingen en een afvaardiging van de cliëntenraad;
• een rondgang door de instelling; observaties in huiskamers e.d.
• inzage in een aantal zorgdossiers, bij voorkeur van cliënten met complexe zorgvragen van verschillende afdelingen/ wooneenheden (hiervoor is vooraf toestemming voor inzage nodig van cliënt of diens vertegenwoordiger);
• het bestuderen van gevraagde documenten;
• het opstellen van een rapportage.

Verkorte audit (een halve dag)

• Een gesprek met een leidinggevende/manager en twee zorgmedewerkers.
• Een rondgang door een (deel van) de instelling.
• Inzage in een aantal dossiers.
• Indien van toepassing: een gesprek met de SO over de VBM’s.
• Het opstellen van een rapportage

In beide opties wordt de rapportage in een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever toegelicht.

Kennismaken?
Wilt u eens, zonder verplichtingen, kennismaken met de Puls IGJ-toetsing? Neem contact met ons op en vraag naar een proeverij.

Meer weten?
Neemt u dan contact op met:

Frans RondFrans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl

 

pa_rondRob Uijterwaal

Directeur

Telefoon: 06-22801879

E-mail: r.uijterwaal@puls.nl