Puls: de basis op orde

risisometerIn de update van 18 augustus doet Jaap van Dijke, bestuurder van de Riederborgh, de volgende uitspraak over de Puls audit: “Het binnenste van de organisatie komt naar buiten. Dat wil zeggen: de feitelijke output van ons handelen. Niet het beleid, niet de regels, niet de protocollen en niet onze verhalen vertellen ons hoe het gesteld is met de kwaliteit en veiligheid, maar wat we werkelijk doen en niet doen – ons gedrag, het binnenste van de organisatie. Wat de bewoners zien en ervaren aan de buitenkant, dat is: de merkbare veiligheid en kwaliteit (de feitelijke output)”.

Kwaliteit begint met het besef dat je niet weet, wat je niet weet!

Bestuurders vertrouwen er op dat hun managers, leidinggevenden en medewerkers weten aan welke normen en eisen ze moeten voldoen. Managers, leidinggevenden en medewerkers denken vaak dat ze de eisen kennen en er naar werken. Tegelijkertijd hebben wij geleerd dat dat helemaal niet zo logisch is. Onze Puls ervaringen worden helaas maar al te vaak bevestigd tijdens de inspectiebezoeken van de IGZ. Opeens blijkt het vertrouwen van de leidinggevende helemaal niet zo terecht en de uitkomsten van het IGZ rapport komen als een volslagen verrassing in de organisatie aan. Natuurlijk kan dan de boodschapper van het slechte nieuws onthoofd worden, maar de kern van de zaak is dat bestuurder niet wist wat hij niet wist. Hij was inhoudelijk gezien niet in control en zich dat niet eens bewust!

Jaap van Dijke was zich van deze waarheid bewust. Hij stelde zich kwetsbaar op en liet Puls als externe auditors zijn organisatie toetsen. Met deze openheid is hij veel meer te weten gekomen van zijn organisatie. Met zijn openheid en werkwijze heeft hij tegelijkertijd bereikt dat er binnen de Riederborgh een breed draagvlak is ontstaan om aan de verbeterpunten te gaan werken.

Het gaat om de feitelijke output, wat gebeurt er nu echt?

fundament2En die output is precies waar het om gaat in de zorg. Cliënten en mantelzorgers moeten erop kunnen vertrouwen dat u de basis in de zorg op orde heeft. Dat kwaliteit, veiligheid, cliëntgerichtheid en professionaliteit, ondanks allerlei afleidende zaken in uw organisatie gegarandeerd zijn. Dat is een belangrijk deel van de maatschappelijke opdracht van elke zorgorganisatie, verankerd in wet- en regelgeving, maar ook in de branche- en veldnormen.

Als het om de basis op orde gaat, vindt u met Puls een bureau met veel ervaring. We ondersteunen zorgorganisaties om die basis op orde te krijgen en te houden. In deze nieuwsbrief maakt u kennis onze mogelijkheden. Tevens laten we enkele klanten aan het woord over hun ervaringen met Puls. Wilt u rechtsreeks naar deze klantenervaringen: klik dan hier voor het verhaal van Thijs Houtappels; bestuurder van Zorggroep Atlant; hier voor het verhaal van Paul van Gennip bestuurder van het Parkhuis; hier voor het verhaal van Jaap van Dijke bestuurder van de Riederborgh. Meer referenties van onze opdrachtgevers leveren we graag op verzoek aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *