4 april 2015

Puls – Historie, Visie en Missie. Uiteindelijk gaat het altijd om het belang van de cliënt!

Historie

Onze historie startte in 1998, Frans Hoogland en Rob Uijterwaal startten een eigen adviesbureau voor de zorg. Zij wilden hun ervaring en vakbekwaamheid graag inzetten om (zorg-)organisaties te ondersteunen in het werkelijk waar maken van beleid.

pulse_historyHet implementeren van beleid was in het begin de missie en vormt nog steeds een van de belangrijkste kernwaarden van Puls. Later werd er: “Want het resultaat telt” aan toegevoegd. Dit om het meer bedrijfsmatige en resultaatgerichte karakter van Puls te onderstrepen. Ondertussen heeft Puls zich verder gevormd en ontwikkeld naar een van de krachtigste adviesbureaus binnen de zorgsector.

Ooit samen begonnen achter één bureau, nu bestaat Puls uit de twee oprichters en een aantal aangesloten enthousiaste, talentvolle mensen. Zij hebben veelal een zorg-achtergrond en hun sporen verdiend in de zakelijke dienstverlening. De vraag naar de kennis en kunde van Puls is groeiende en de opdrachtgevers van het eerste uur weten Puls keer op keer te vinden.

 Visie

Het belang van de cliënt en de uitvoerende medewerker – professional is altijd het uitgangspunt. Werkprocessen en organisatie krijgen vorm en inhoud vanuit dat cliënt belang. Een cliëntgedreven organisatie slaagt erin om het beschikbare budget zo maximaal mogelijk aan de primaire zorg te besteden, zonder daarbij in te boeten op de kwaliteit van de ondersteunende werkprocessen. 

In onze visie is het uitgangspunt: de cliënt (cliëntsysteem), met diens verantwoordelijkheid voor de regie over het eigen leven en de keuzes die hij/zij daarin maakt. Hij/zij kan een beroep doen op de zorgorganisatie om daarin te ondersteunen. Medewerkers hebben de opdracht hen op persoonsgerichte, professionele, veilige en verantwoorde wijze ondersteuning te bieden. Professionals en organisatie stellen zich transparant op en zijn aanspreekbaar op hun zorginhoudelijke, personeelsmatige en financiële resultaten.

Missie

Cliënt (-systeem) en medewerker in een zo kansrijke positie brengen.

De maatschappij stelt zorgorganisaties middelen ter beschikking en geeft hen financiële en inhoudelijke kaders mee om hun dienstverlening te realiseren. Het is aan zorgorganisaties om binnen dit kader de meest kansrijke condities te scheppen voor cliëntsysteem, medewerker(s) en professional(s). Medewerkers en professionals benutten deze condities om samen met de cliënt (vanuit diens autonomie en persoonlijke keuzes) de dienstverlening steeds zo optimaal mogelijk in te vullen. Zodat “elke dag de moeite waard” is voor de cliënt.