Puls interim-manager: met onze voeten in de praktijk

Hoe u het ook wendt of keert, het succes van een organisatie is in sterke mate afhankelijk van de directeur, manager of leidinggevende. Deze moet namelijk sturing en inhoud aan dat succes geven.
Bij voorkeur zijn dit mensen uit de eigen organisatie. Soms ontstaat er echter een situatie waarbij de tijdelijke de inzet van een extern manager noodzakelijk is. Puls consultancy & interim-management is u in dat geval graag van dienst.

Zonder onszelf op de borst te slaan: Puls heeft op het gebied van interim-management in de afgelopen 20 jaar een uitstekende naam opgebouwd. In de eerste plaats door de kwaliteit van onze interim-managers. Maar ook door – indien gewenst – een totaalpakket van interim-management, advies en training te bieden. Alles in één hand en op elkaar afgestemd.

We plaatsten interim-managers in:

  • algemene en academische ziekenhuizen op divisiemanagement- en afdelingshoofdenni-veau;
  • VVT-organisaties op het niveau van directie, locatie- en divisiemanagement en afde-lingshoofden;
  • instellingen voor verstandelijk gehandicapten op het niveau van locatiemanagement- en afdelingshoofden;

Durf en kwaliteit

Kenmerkend voor de werkstijl van de Puls-interim-manager zijn:

  • praktische gerichtheid, dat wil zeggen, de praktijk is het uitgangspunt;
  • kwaliteit in de vorm van betrouwbaar, degelijk, kundig en vasthoudend;
  • durf, zoals de dingen bij hun naam noemen, hard voor het probleem, confronterend wanneer nodig;
  • zakelijk en resultaatgericht: de overeengekomen doelstellingen worden behaald.

Overzichtelijke werkwijze

Op basis van een intakegesprek maken we een concept opdrachtsbeschrijving. Hierin wordt tevens een profiel van de gewenste interim-manager opgenomen. Nadat u als opdrachtgever met deze opdrachtsbeschrijving akkoord bent gegaan, dragen wij een geschikte interim-manager voor. Hierna volgt de contractuele afhandeling.
Misschien niet onbelangrijk om te weten: aan deze stappen zijn voor u geen kosten verbonden.

Vervolgens gaat de interim-manager voor u aan het werk. In de eerste weken van de opdracht stelt deze een rapportage op. Daarin worden de bevindingen weergegeven en worden concrete doelstellingen voor verbeteracties beschreven. Dit plan wordt, na uw goedkeuring, door de interim-manager uitgevoerd.

Wilt u meer over deze dienstverlening weten?

Puls consultancy & interim-management

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *