Puls Interimmanagement – als het om resultaat gaat

Puls heeft op het gebied van interimmanagement een uitstekende naam opgebouwd in de zorgsector. Dit is niet alleen te danken aan de persoonlijke kwaliteit van de interimmanager. Puls beschouwt iedere interim-managementopdracht als een “project” en biedt zo nodig een totaalpakket van interimmanagement en advies en training. Onze deskundigheid, ervaring en ondersteuning leveren voor opdrachtgevers het gewenste resultaat op.

Investeren op korte en lange termijn

Investeren in een interimmanager is meer dan het afwegen van tarieven en werkwijze van een bureau. Dat is één kant van de balans. Het gaat er vooral om wat de interimmanager op korte en lange termijn voor uw organisatie betekent. De activiteiten van Puls interimmanagement zijn dan ook gericht op een blijvende meerwaarde voor uw organisatie. Die meerwaarde op termijn wordt bereikt door aanpassingen in de structuur, de werkprocessen of de cultuur en vaak in combinatie met elkaar. Net waar uw organisatie behoefte aan heeft.

Nadat u als opdrachtgever akkoord gaat, worden interimmanagers door Puls voorgedragen voor een gesprek met de opdrachtgever. Indien deze akkoord gaat met de interimmanager volgt de definitieve contractuele afhandeling en starten de werkzaamheden van de interimmanager. Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt, conform de afspraken, ondersteuning en begeleiding vanuit Puls verzorgd.

De interim-opdrachten komen uit de volgende sectoren:

  • Algemene en academische ziekenhuizen (divisiemanagement- en afdelingshoofdenniveau);
  • Verpleeghuizen (directie-, locatiemanagement, divisiemanagement en afdelingshoofdenniveau);
  • Verzorgingshuizen (directie- en locatiemanagementniveau);
  • Instellingen voor verstandelijke gehandicapten (locatiemanagement- en afdelingshoofdenniveau);
  • Thuiszorginstellingen (divisiemanagementniveau);
  • Sociaal Pedagogische Diensten (SPD) (directieniveau).

Meer informatie of een afspraak?

Puls consultancy & interim-management
Lange Schaft 13 B-3
3991 AP  Houten

T    030-670 34 50
F    030-670 34 51
E    info@puls.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *