Puls studiedag “de basis op orde”

Programma op maat

Het parkhuisOp 12 januari 2017 vond in het Parkhuis een in-company studiedag voor de zorgmanagers plaats. Doel van deze studiedag was een concreet beeld te krijgen van “de basis op orde” (o.a. de wettelijke normen en branchenormen (IGZ) en het eigenaarschap en professionele verantwoordelijkheid).

We kijken terug op een intensieve dag, maar doordat we samen met Puls deze studiedag helemaal op maat vorm hebben kunnen geven sloot het programma echt aan op waar we binnen het Parkhuis behoefte aan hebben.

Praktische waarde: bewust worden van je eigen aandeel

De praktische waarde voor de medewerkers is dat zij tijdens de studiedag aan het denken gezet werden over hun eigen aandeel in het borgen van de “basis op orde”. De deelnemers werden op een laagdrempelige en toegankelijke wijze benaderd om actief mee te doen. Medewerkers voelden hierdoor ook geen belemmering om te vertellen hoe dingen zijn geregeld en georganiseerd en welke knelpunten ze ervaren bij het borgen van “de basis op orde”.

Praktische handvatten

De deelnemers gingen na de studiedag met praktische handvatten weer aan het werk. Dit geeft ons een impuls om blijvend bezig te zijn met kwaliteit en veiligheid in de organisatie om zodoende elke dag nóg betere zorg en ondersteuning te geven aan onze cliënten.

De mensen van Puls weten waarover zij praten

De mensen van Puls weten waarover zij praten; ze hebben een eigen visie op praktijk en daarin hebben ze ook ruime ervaring. De gesprekspartners weten waar ze het over hebben en zijn in staat goed gefundeerd advies te geven. Er is echt een aansluiting bij de praktijk van alledag.

Ineke van Felius
Senior beleidsmedewerker
Het Parkhuis Dordrecht

Is een studiedag “de basis op orde” ook iets voor uw organisatie?

Neem dan contact op met:

F.(Frans) Hoogland
E f.hoogland@puls.nl
M 06-22487858

(Rob) Uijterwaal
E r.uijterwaal@puls.nl
M 06-22801879

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *