23 december 2015

Studiedag: Effectief leidinggeven voor operationeel leidinggevenden

leiderschap

doen wat goed is voor jou en de ander(en)”

Je bent ook maar een mens

In het vak effectief leidinggeven in de zorg gebeurt er heel veel op dit moment. Er worden meer coachende vaardigheden verwacht, de teams komen meer op afstand te staan, als leidinggevende ondersteun je je team(s) bij ontwikkelingen naar zelfsturing etc. dat vraagt van jou als leidinggevende heel veel van je persoonlijke effectiviteit.

Maar je bent ook een mens en je neemt altijd jezelf mee inclusief je sterke en minder sterke kanten en je blinde vlekken in b.v. communicatie en relatie.

leiderschap

Persoonlijke effectiviteit

Tijdens deze studiedag gaan we aan het werk gaan met je persoonlijke effectiviteit in communicatie en relatie. Onder effectief verstaan we: bereiken wat je wilt bereiken zonder de ander(en) tekort te doen; samen met de ander (medewerker, klant, mantelzorger) verder komen. We maken daarbij heel praktisch gebruik van verschillende concepten uit o.a. de Transactionele Analyse (TA) en van technieken uit de NLP.

Deze studiedag is specifiek bedoeld voor jou als je leiding geeft aan één of een aantal teams; meewerkend, dichtbij of op afstand.

Wat zijn de resultaten

Je wordt effectiever in je leiderschap en je communicatie doordat je beter in verbinding blijft met de ander en met jezelf, ook tijdens moeilijke gesprekken. Je kunt de regie houden in gesprekken, je maakt keuzes in je gedrag in plaats van dat ineffectief gedrag je overkomt en je kunt beter omgaan met emoties, zowel die van jezelf als van de ander.

Het programma op hoofdlijnen

 • Hoe jij over het algemeen (werk)situaties en jezelf daarin waarneemt, wanneer dit helpend is of juist tegen je werkt.
 • Hoe kun je bewust gebruik maken van de innerlijke communicatieposities?
 • De 5 effectieve stijlen van interactie en communiceren en hoe je deze het best flexibel kunt inzetten in jouw leiderschap om te kunnen sturen en ondersteunen.
 • De 4 ineffectieve stijlen, wanneer deze valkuilen voor je zijn en hoe je voorkomt dat ze je gedrag ineffectief maken
 • Hoe je alert en bewust in het heden kunt (blijven) staan in plaats van af te dwalen naar het verleden of de toekomst, waardoor je de controle op de interactie verliest.
 • niet-effectieve communicatie (zoals psychologische spelletjes, slachtoffer-, aanklager en redders-gedrag) herkennen en ombuigen naar helpende communicatie.
 • “Omstanders-gedrag” (geen verantwoording nemen voor wat er gebeurd) in je team(s) herkennen en ombuigen naar verantwoordelijk en betrokken gedrag.
 • Aandacht bewust gebruiken en daarmee wederzijds respect en acceptatie verbeteren 

Hoe werken we?
In de juiste mix tussen theorie en praktijk. De praktijk halen we binnen door steeds uit te gaan van jouw ervaringen en casuïstiek. We vragen je ter voorbereiding twee situaties uit jouw praktijk kort uit te werken en deze uitwerking mee te nemen naar de studiedag. Die casussen zullen we veel gebruiken als werkmateriaal. Daarnaast doen we veel korte oefeningen. Tijdens de studiedag krijg je een syllabus uitgereikt.

Voor wie, waar en wanneer?

 • De studiedag is bestemd operationeel leidinggevenden iin de ouderenzorg, de Thuiszorg en de zorg voor mensen met een beperking
 • De studiedag vindt, op aanvraag, plaats op onze locatie in Houten van 9.00 – 16.30 uur.
 • De kosten bedragen €250,= per deelnemer inclusief lunch en Syllabus.
 • Elke vierde deelnemer van één organisatie is gratis.

 

Meer weten?

Neem contact op!

 

 

Frans Rond Frans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl