Teambijeenkomst(en) – Persoonsgerichte zorg in zeven stappen.

Geef uw teams een goede start!

Persoonsgerichte zorg is niet nieuw, maar een volgende fase in het cliëntgericht werken. Wilt u met uw teams persoonsgerichte zorg (verder) ontwikkelen?

Geef uw team een goede start en gun ze een ontwikkeltraject Persoonsgerichte zorg in zeven stappen.

Waarom?

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017 is Persoonsgerichte Zorg een belangrijk speerpunt. In persoonsgerichte zorg staat de individuele persoon met zijn wensen, behoeften, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen centraal en niet zijn ziekte. Dat lijkt vanzelfsprekend maar dat blijkt in de praktijk niet zo vanzelfsprekend of eenvoudig te zijn. In onze simulatie-inspecties aan de hand van het toetsingskader 2017 (met daarin o.a. huiskamerobservaties) komen we veel goede intenties tegen maar vooral een probleem/ziekte-georiënteerde aanpak in beleid, zowel in de ECD’s als in het handelen van de medewerkers.

De uitdaging

Naar onze mening staan we voor een van de grootste inhoudelijke veranderingen in de zorg van de afgelopen 20 jaar. De grootste uitdaging ligt in het veranderen van de mindset, competenties en het gedrag van iedereen die in de zorg werkzaam is. De verandering heeft gevolgen voor tal van aspecten zoals bijvoorbeeld op de dossiervoering, maar ook voor de attitude en competenties van de medewerkers.

De teambijeenkomst(en)

Hoogste tijd dus voor door Puls begeleide bijeenkomst(en), bedoeld voor teams die verder willen met invulling geven aan de ontwikkeling van persoonsgerichte zorg. De bijeenkomsten zijn geschikt voor de multidisciplinaire teams, maar kunnen ook aan alleen het zorgteam gegeven worden De bijeenkomst(en) zijn uitermate geschikt voor teams die zorg en begeleiding geven aan mensen met dementie (intramuraal en in de thuiszorg) maar ook voor bewoners met andere (somatische) zorgvragen.

In de bijeenkomst(en) nemen we zeven stappen:

Stap 1: de knop om in je hoofd
Stap 2: wie is deze bewoner als persoon?
Stap 3: wat zijn de behoeften van de bewoner als persoon?
Stap 4: jouw gedrag maakt het verschil!
Stap 5: zinvol de dag door op persoonsgerichte wijze
Stap 6: toets jezelf/het team aan de normen van het kwaliteitskader
Stap 7: wat gaan we morgen anders doen dan vandaag en hoe houden we dat vast?

Traject op maat

Volledig traject

Puls biedt teams de mogelijkheid op maat en heel praktisch en concreet hun kennis en vaardigheden te vergroten. Het volledige traject bestaat uit meerdere bijeenkomsten. Dat is vooral toepasbaar als u de bijeenkomsten gebruikt als ondersteuning bij een (begeleid) verandertraject.

Traject naar behoefte

U kunt ook naar uw behoefte een eigen samenstelling maken van de onderdelen die bij de behoeften van uw team passen. We gaan daarover graag met u in gesprek.

Studiedag

U kunt ook kiezen voor een studiedag, waarin de zeven stappen op hooflijnen aan de orde komen. Een studiedag start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Door de late start kan uw team eerst de ochtendzorg verlenen.

Een studiedag op onze locatie in Houten is uiteraard ook mogelijk. Wij verzorgen dan de gehele dag, inclusief (voortreffelijke) lunch.

Wie zijn wij?

Deze bijeenkomsten wordt verzorgd door dhr. F. (Frans) Hoogland en drs. R.N. (Rob) Uijterwaal, aangevuld met een acteur. Wij hebben als interim-manager, opleider en adviseur veel ervaring opgedaan met persoonsgerichte zorg. Vanuit de vele audits à la IGZ zijn we in staat om tal van praktijkvoorbeelden in te brengen, waardoor de teamleden gevoed worden in hun visie op persoonsgerichte zorg en de praktische consequenties daarvan. Tijdens bijeenkomst krijgt de uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen de deelnemers alle ruimte.

Meer weten?

Neem contact op met:

Drs. R. (Rob) Uijterwaal         r.uijterwaal@puls.nl   06-22801879
Dhr. F. (Frans) Hoogland       f.hoogland@puls.nl    06-22487858

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *