Teamcoaches Anonymous: een verslag van de eerste bijeenkomst

 

Op 15 juli vond in Houten de eerste bijeenkomst van het Platform Teamcoaches Anonymus plaats. Tien teamcoaches, ZZP-er of in dienstverband, uit verschillende organisaties deelden hun ervaringen en dilemma’s. Uitgangspunt was het werken in de driehoek team – manager – teamcoach. De bijeenkomst is door de deelnemers heel goed ontvangen; in het najaar worden er twee nieuwe bijeenkomsten georganiseerd.

Hoe verliep de bijeenkomst zelf?

Marjo de Vlieger (Tools voor Teams) hield vanuit haar eigen praktijk een korte inleiding. Zij stelde dat elke team een aantal basisbehoeften heeft: elk team wil….. En zij eindigde haar inleiding prikkelend met de stelling: “Behalve dit team…..Dit team wil nooit iets!!”

Daarmee kwamen het gesprek en de discussie op gang. De deelnemers deelden hun ervaringen en er was veel herkenning bij de ingebrachte voorbeelden / casuïstiek. Het gesprek ging vooral “in de breedte”; dit leverde genoeg vragen en onderwerpen op om in vervolgbijeenkomsten te verdiepen.

Wat vonden de deelnemers?teamcoaches anonymous

Prettige en geanimeerde samenkomst, ondanks (of misschien wel dankzij) het verschil in beginsituatie. Er is zeker behoefte om op bepaalde onderdelen verdieping aan te brengen.

Deelnemers zeiden:

 • Voor mij was het “sponsen”.
 • Prettig met collega’s aan tafel te zitten, ik zit nu vaak in m’n eentje.
 • Ik heb behoefte aan sparren, hier heb ik wat aan!
 • Ik kom eigenlijk zelden toe aan reflecteren, terwijl ik dat wel met de teams die ik coach doe.
 • Verhalen horen en delen is voor mij belangrijk.
 • Ik wil graag meer weten van technieken en methoden, die anderen gebruiken.

Tijdens de afsluitende lunch werd er over die verschillende stellingen doorgepraat en werden gegevens uitgewisseld.

Is er een conclusie te trekken naar aanleiding van de bijeenkomst?

Je effectiviteit als teamcoach wordt in belangrijke mate bepaalde door de plek die je in de organisatie hebt en de duidelijkheid/concreetheid van de verwachtingen en afspraken over en weer. De belangrijkste vragen daarover op een rij:

 • Wat is je contract met het team en met de manager?
 • Wanneer doe je het als teamcoach ‘goed’?
 • Wie is verantwoordelijk voor de zelforganisatie van de teams?
 • Hoe blijf je uit de rol van manager?
 • Welke meetlat hanteer je als coach?
 • Waar liggen de grenzen van vertrouwelijkheid in relatie met incidenten en disfunctioneren?
 • Vanuit welke overtuiging(en) ben je aan de slag als teamcoach?

Het vervolg

Er is duidelijk belangstelling voor dit platform als aanvulling op b.v. intervisiegroepen. In het najaar besteden we aandacht aan bovenstaande vragen en aan onderwerpen/methoden zoals:

 • Deep Democracy
 • Transactionele Analyse
 • Functional Fluency

Onder de deelnemers was veel verschillende deskundigheid aanwezig en daar maken we bij de invulling graag gebruik van.

Voor het najaar worden weer 2 à 3 bijeenkomsten gepland. Als bovenstaande je inspireert en je wil op de hoogte blijven of deelnemen, neem dan contact op met:

Frans RondFrans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *