De TeamLoach in de intramurale zorg

Laten we het nu maar hardop zeggen: de invoering van zelfsturende teams in de intramurale zorg is een heel lastig proces. In mijn gesprekken met bestuurders en directeuren hoor ik steeds vaker en nadrukkelijker de mislukkingen rondom de invoering van zelfsturende teams.  Wij stellen de TeamLoach voor: een combinatie van teamleider en teamcoach, die het team naar een zelforganiserende toekomst loodst!

teamloachDe dynamiek in de intramurale zorg is geheel anders dan in de thuiszorg. Een intramuraal zorgteam bestaat voor het overgrote deel uit goedwillende en gemotiveerde beroepskrachten (niveau 1,2 en 3). Dit is toch heel wat anders dan de hoog opgeleide niveau 4 en 5 wijkverpleegkundigen in de extramurale zorg. Medewerkers van een intramuraal zorgteam werken nauw samen in een per dag wisselend team van collegae, thuiszorgmedewerkers werken individualistisch in een 1-op-1-situatie bij cliënten thuis.

Hoewel er heel complexe zorg in de thuissituatie wordt geboden, staat dit in geen verhouding tot de vaak zeer complexe zorg die intramurale medewerkers bieden aan bijvoorbeeld dementerende met (wat tegenwoordig eufemistisch heet) onbegrepen gedragsproblematiek.

Wat we vanuit Puls signaleren is dat de outcome van intramurale teams veelal niet voldoet aan de eisen die we als branche, overheid en cliëntenorganisaties stellen. De IGZ legt vaker de vinger op de zere plek in intramurale zorgorganisaties dan op extramurale plekken.

Mijn voorstel is dat we ons er bij neer moeten leggen dat intramurale teams niet snel te transformeren naar zelfstandige of zelfsturende teams. Er blijft lange tijd behoefte aan een leidinggevende die de vinger aan de pols houdt, die de eerder genoemde eisen bevordert en bewaakt, die de individuele teamleden coacht en aanspreekt. Kortom, de spelverdeler van het team is. Als de basis op orde is, kan die leidinggevende zorgvuldig meer afstand nemen en langzamerhand het team naar zelfsturing begeleiden.

De transitie naar zelfsturende teams in de intramurale zorg brengt een aantal goede zaken voort die de moeite zeker waard zijn. Sommige teams en medewerkers zijn wel degelijk gegroeid en het dragen van verantwoordelijkheid op deelgebieden (de zogenaamde teamtaakhouders {onderwerp} past heel goed in de noodzaak om medewerkers inhoudelijke carrièreontwikkeling te bieden.

Daarom stel ik voor om het goede van de leidinggevende spelverdeler te combineren met de rol en functie van een zuivere teamcoach: de TeamLoach. Geef de teamcoaches die nu soms wanhopig proberen om niet in de rol van leidinggevende te vallen, de vrijheid om zich weer als leidinggevende te gaan gedragen. Puls gaat graag in gesprek hoe u uw coaches daarin kunt ondersteunen.

1 gedachte over “De TeamLoach in de intramurale zorg

  • ook in de intramurale zorg werken goed opgeleide verpleegkundigen (4 en 5) aan het bed en in een zelfstandig team. terug gaan naar een leidinggevende is het domste wat je kunt doen. sommige verzorgenden schreeuwen er om en de teamcoaches ook, maar ook zij hebben wat te leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *