Thijs Houtappels (Bestuurder Atlant Zorggroep) over de simulatie van een ‘IGZ-toetsing’ door Puls

“Bij Puls begrijpen ze waar medewerkers in de zorg tegenaan lopen; ze spreken hun taal. Dat is heel belangrijk voor het slagen van verbetertrajecten.”

Atlant: altijd op zoek naar kwaliteitsverbetering
“Bij Atlant zijn wij altijd bezig met verdere verbetering van de kwaliteit. Voor de mensen die aan onze zorg worden toevertrouwd willen we zoveel mogelijk toevoegen aan de kwaliteit van hun leven; aansluiten bij de manier Thijs Houtappels over Pulsvan leven die zij gewend waren. En dan gaat het bijvoorbeeld om: bejegening, eten, een zinvolle dag.”

“Eens in de zoveel tijd is het goed de zorgverlening op onze locaties eens onder de loep te nemen. Toen hebben we gezocht naar een bureau dat zowel vakkennis als praktijkervaring heeft. Zo kwamen we bij uit bij Puls. Een aantal adviseurs van Puls heeft alle locaties van Atlant bezocht voor een simulatie IGZ-toetsing, dus een toetsing ‘door de ogen van de IGZ’. Daarna hebben zij ook medewerkers ‘meegenomen’ bij de toetsing, om te laten zien waar de IGZ op let; ‘coaching on the job’ dus. Vervolgens hebben zij ook de teamleiders getraind om zelf dit soort toetsingen te kunnen doen.”

Puls: Vakkennis met oriëntatie op de praktijk
“Waarin Puls vooral heel goed is, is de vakkennis met oriëntatie op de praktijk. De mensen van Puls hebben allemaal een verpleegkundige achtergrond. Ze zijn goed aangesloten op wat er in de praktijk speelt. Zij begrijpen waar medewerkers in de zorg tegenaan lopen; ze spreken hun taal. Dat is heel belangrijk voor het slagen van verbetertrajecten.”

“Het was voor de leidinggevenden en de medewerkers natuurlijk best spannend om dit te doen. Iemand van buiten komt kijken naar de kwaliteit van het werk dat we leveren. En dan ook nog een partij die kritisch kijkt – dat maakt het extra spannend.”

“De benadering van Puls, hun aanpak en rapportage maakt dat wij een goede doorvertaling hebben kunnen maken naar de praktijk. De mannen en vrouwen van Puls zijn uitstekend in staat over te brengen wat zij zien en hoe dat ook anders kan. Daardoor zit er bij de feitelijke toetsing meteen een lerend element in.”

Duidelijke handvatten voor verbetering
“Puls heeft een heel gestructureerde,  effectieve aanpak: uitvoeren van audits, begeleiding bij audits, training on the job  en een overzichtsverhaal  met duidelijke handvatten voor verbetering. En dan is de cyclus rond. Een  volgende keer kunnen wij de audit zelf doen. Natuurlijk betrekken wij Puls dan bij de voorbereiding en eventuele begeleiding. Bijvoorbeeld voor bepaalde normen die eerder nog niet aan de orde kwamen, of zaken waar de IGZ nu aandacht voor vraagt, zoals mondzorg of welzijn.”

“Ik kan Puls zeker aanbevelen. Puls heeft een enorme toegevoegde waarde!”

Meer weten?

Frans Rond

Frans Hoogland

Directeur/Eigenaar

Trainer en Opleider

T: 06 22 48 78 58

E: f.hoogland@puls.nl

Linkedin-icon 256x256Twitter_icon 256x256

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *