23 december 2015

Train de interne trainer

care

Door het hanteren van een interne scholing en toetsingsprocedure kunnen organisaties de bekwaamheid en bevoegdheid van de medewerkers op het terrein van verpleegtechnische vaardigheden zelf actueel houden. Het aanstellen en opleiden van interne trainers en/of toetsers, die de medewerkers begeleiden bij het aanleren van de vaardigheden en deze beoordelen, is hierbij essentieel.

Doelgroep
Verzorgenden (VIG) en Verpleegkundigen met ruime praktische ervaring in verpleegtechnische vaardigheden.

Doelstelling van de training
De deelnemer is na afloop van de training in staat om op professionele wijze in de rol van trainer collega’s bij hun leerproces van verpleegtechnische vaardigheden te begeleiden, te toetsen en te beoordelen.

Duur
Een basistraining van 6 dagdelen van 3 contacturen.

Inhoud en programma
De training richt zich op actualiseren van de kennis over de wet BIG, het toetsingsysteem van de organisatie en de taken en verantwoordelijkheden van de trainer. Ook worden didactische vaardigheden zoals het opstellen van een lesplan, verschillende leerstijlen, het geven van feedback aan een leerling en het beoordelen van een vaardigheidstoets behandeld. De training wordt afgesloten met het geven van een microles.

  • Dagdeel 1: De wet BIG en de rol van trainer bij het aanleren van vaardigheden.
  • Dagdeel 2: Leren hoe doe je dat? Het aanleren van een vaardigheid.
  • Dagdeel 3: Het opstellen en uitvoeren van een lesplan.
  • Dagdeel 4: Hoe beweeg je als trainer in en met een groep? Hoe ga je om met moeilijke leersituaties?
  • Dagdeel 5: Hoe beoordeel je een praktijktoets. Het geven van feedback aan een leerling.
  • Dagdeel 6: Het geven van een microles.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Oefenen aan de hand van eigen ingebrachte casuïstiek neemt een belangrijke plaats in tijdens de training. Deelnemers ontvangen tussen de dagdelen een gerichte praktijkopdracht.

Mogelijke aanvulling: toetsen interne trainers
Toets: deze training kan aangevuld worden met het toetsen van de interne trainers op hun eigen vaardigheid in verpleegtechnische vaardigheden.

Acteur: de inzet van een acteur kan een zinvolle aanvulling zijn om een optimaal leerrendement te verkrijgen.

Maximaal aantal deelnemers
Aan de training kunnen maximaal 8 personen deelnemen.

Kosten
Kosten op aanvraag en op basis van uw specifieke organisatievraag.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze of andere trainingen, een proeverij of een vrijblijvend gesprek over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Frans Rond

Frans Hoogland

T: 06 224 878 58

E: f.hoogland@puls.nl