23 december 2015

Training en toetsing Verpleegtechnische Vaardigheden (BIG)

care

Wet Big: regelmatig bijscholen
Het doel van de wet BIG is “het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en bescherming van de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren”.
Ook binnen uw organisatie zal daarom regelmatig bijscholing en toetsing geboden worden aan alle medewerkers die voorbehouden- en risicovolle handelingen uitvoeren die vallen onder de wet BIG.

Puls verzorgt trainingen waarin verpleegtechnische vaardigheden worden geschoold, getraind en getoetst. De verpleegtechnische vaardigheden worden vooraf in overleg vastgesteld.

Doelgroep
Verzorgenden (VIG) en Verpleegkundigen.

Doelstelling van de training
Het behouden van vaardigheden, het opfrissen en actualiseren van theoretische kennis en het inspelen op ontwikkelingen/ nieuwe inzichten met betrekking tot gebruik van bepaalde materialen of gebruik van specifieke methoden.

Het gewenste resultaat: de deelnemers zijn in staat om de verpleegtechnische vaardigheden, die in de scholing aan de orde zijn geweest, uit te voeren op basis van het BIG protocol van de organisatie.

Duur
De duur van de training zal afhangen van het aantal te behandelen verpleegtechnische vaardigheden en het aantal deelnemers.

Inhoud
Tijdens de training zal, door middel van informatie, demonstratie en met name door het oefenen, aan elke verpleegtechnische vaardigheid aandacht worden besteed.

Extra
Toetsing: aansluitend op de training kan een schriftelijke en/of praktische toetsing van de behandelde verpleegtechnische vaardigheden plaatsvinden.

Wanneer er in de organisatie een scholing door interne trainers heeft plaatsgevonden kan men ook kiezen voor alleen externe toetsing van de verpleegtechnische vaardigheden.

Maximaal aantal deelnemers
Aan de training kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Kosten
Kosten op aanvraag en op basis van uw specifieke organisatievraag.

Meer weten?
Wilt u meer weten over deze of andere trainingen? Neemt u dan contact met ons op!

 

Frans Rond

Frans Hoogland

T: 06 224 878 58

E: f.hoogland@puls.nl