23 december 2015

Trainingen voor leidinggevenden

“Wat elke leidinggevende moet weten, kunnen en zijn.”

Ouderenzorg Puls training

Vertaling van beleid naar de praktijk

In zorgorganisaties hebben operationeel leidinggevenden een belangrijke functie. Hun kernopdracht is: de visie organiseren op haar werkeenheid binnen de geldende inhoudelijke en bedrijfsmatige kaders. Zij vertalen daarmee ‘beleid naar werkelijkheid’.

Daarbij werken de leidinggevenden in een spanningsveld dat wordt gevormd door de volgende waarden: het individuele cliëntenbelang staat centraal de kaders van de organisatie geven de doelen en de grenzen aan de medewerkers en teams vormen ‘het kapitaal’ van de organisatie veranderen en vernieuwen is de regel. Succesvolle leidinggevenden slagen erin deze waarden aan elkaar te verbinden

Leerprogramma’s en trainingen
Alle leerprogramma’s en trainingen voor leidinggevenden worden samengesteld uit het Puls-format. Op basis van uw wensen en behoeften wordt het format aangepast of aangevuld tot een programma op maat.

U kunt kiezen uit de volgende programma’s:

Heeft u behoefte aan andere trainingprogramma’s? Laat het ons weten. Wij overleggen graag over een training op maat voor uw wensen en behoeften.

Onze visie op opleiden
Om leiding te kunnen geven binnen dit spanningsveld zijn naar onze opvattingen een aantal waarden van belang. Deze waarden vormen de grondslag voor onze programma’s. De operationeel leidinggevende:

  • Werkt vanuit eigen visie op de zorg- en dienstverlening; zij heeft  een “eigen verhaal” en is daarmee een inspiratiebron en model voor haar medewerkers.
  • Heeft een delegerende grondhouding en verwacht van zichzelf en anderen eigen verantwoordelijkheid en proactiviteit
  • Werkt vanuit een horizontale arbeidsrelatie en vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen.
  • Werkt integraal, vindt het belangrijk “in control” te zijn en bewaakt zo de gestelde kaders.
  • Is erop gericht anderen te laten slagen en werkt vooral vanuit de rol van spelverdeler. Lees ons e-book hierover

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze of andere trainingen, een proeverij of een vrijblijvend gesprek over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

 

Frans Rond

Frans Hoogland

Directeur/Eigenaar

Trainer en Opleider

T: 06 22 48 78 58

E: f.hoogland@puls.nl

Linkedin-icon 256x256Twitter_icon 256x256