Tweede bijeenkomst Platform Teamcoaches Anonymous!

Op 15 juli jl. vond in Houten de eerste bijeenkomst van het Platform Teamcoaches Anonymous plaats. De aanwezige teamcoaches vonden het goede samenkomst waar men veel van elkaar kon leren. Er was duidelijk behoefte aan vervolgbijeenkomsten. Vandaar deze tweede bijeenkomst op 26 oktober a.s. van 9.00 – 12.00 (aansluitend lunch). Ook teamcoaches die de eerste bijeenkomst hebben gemist zijn van harte welkom!

teamcoachesEr is duidelijk belangstelling voor dit platform als aanvulling op b.v. intervisiegroepen, maar ook aan verdieping van verschillende onderwerpen / methoden (zie onderstaand verslag van de eerste bijeenkomst). Op 26 oktober organiseren we dan ook van 9.00 – 12.00 in ons leslokaal te Houten de tweede bijeenkomst met als programma:

 • Inloop vanaf 8.30
 • Rondje kennismaken
 • Inhoudelijke verdieping: Transactionele Analyse en de teamcoach
 • Bespreken van de inhoudelijke vragen (zie onderstaand verslag 1e bijeenkomst)
 • Evaluatie en afspraken voor volgende bijeenkomst
 • Afsluitende (voortreffelijke) lunch

De kosten voor deze bijeenkomst zijn €50,-

Adresgegevens:

Puls Consultancy
Leslokaal 1e etage
Lange Schaft 13 B-2
3991 AP Houten

Contactpersoon:

Frans Hoogland
E          f.hoogland@puls.nl
M         06-22487858
I           www.puls.nl

Je kun je opgeven door een mail te sturen naar bovenstaand mailadres.

Verslag 1e bijeenkomst platform teamcoaches Anonymus.

Op 15 juli vond in Houten de eerste bijeenkomst van het Platform Teamcoaches Anonymus plaats. Tien teamcoaches, zzp’er of in dienstverband en uit verschillende organisaties deelden hun ervaringen en dilemma’s. Uitgangspunt was het werken in de driehoek team, manager en teamcoach. De bijeenkomst is door de deelnemers heel goed ontvangen; in het najaar worden er twee nieuwe bijeenkomsten georganiseerd.

Hoe verliep de bijeenkomst zelf?

teamcoaches-2Marjo de Vlieger (Tools voor Teams) hield vanuit haar eigen praktijk een korte inleiding. Zij stelde dat elke team een aantal basisbehoeften heeft: elk team wil… En zij eindigde haar inleiding prikkelend met de stelling: “Behalve dit team… Dit team wil nooit iets!!”

Daarmee kwamen het gesprek en de discussie op gang. De deelnemers deelden hun ervaringen en er was veel herkenning bij de ingebrachte voorbeelden / casuïstiek. Het gesprek ging vooral “in de breedte”; dit leverde genoeg vragen en onderwerpen op om in vervolgbijeenkomsten te verdiepen.

Wat vonden de deelnemers?

Prettige en geanimeerde samenkomst, ondanks (of misschien wel dankzij) het verschil in beginsituatie. Er is zeker behoefte om op bepaalde onderdelen verdieping aan te brengen.

Deelnemers zeiden:

 • voor mij was het “sponsen”;
 • prettig met collega’s aan tafel te zitten, ik zit nu vaak in m’n eentje;
 • Ik heb behoefte aan sparren, hier heb ik wat aan;
 • ik kom eigenlijk zelden toe aan reflecteren, terwijl ik dat wel met de teams die ik coach doe;
 • verhalen horen en delen is voor mij belangrijk;
 • Ik wil graag meer weten van technieken en methoden, die anderen gebruiken.

Tijdens de afsluitende lunch werd er over die verschillende stellingen doorgepraat en werden gegevens uitgewisseld.

Is er een conclusie te trekken n.a.v. de bijeenkomst?

Je effectiviteit als teamcoach wordt in belangrijke mate bepaald door de plek die je in de organisatie hebt en de duidelijkheid / concreetheid van de verwachtingen en afspraken over en weer. De belangrijkste vragen daarover op een rij:

 • Wat is je contract met het team en met de manager?
 • Wanneer doe je het als teamcoach ‘goed’?
 • Wie is verantwoordelijk voor de zelforganisatie van de teams?
 • Hoe blijf je uit de rol van manager?
 • Welke meetlat hanteer je als coach?
 • Waar liggen de grenzen van vertrouwelijkheid in relatie met incidenten en disfunctioneren?
 • Vanuit welke overtuiging(en) ben je aan de slag als teamcoach?

Het vervolg

Er is duidelijk belangstelling voor dit platform als aanvulling op bijvoorbeeld intervisiegroepen. In het najaar besteden we aandacht aan bovenstaande vragen en aan onderwerpen/methoden zoals:

 • Deep Democracy
 • Transactionele Analyse
 • Functional Fluency

Onder de deelnemers was veel verschillende deskundigheid aanwezig en daar maken we bij de invulling graag gebruik van.

Voor het najaar worden weer 2 à 3 bijeenkomsten gepland: voor deelname wordt dan een kleine vergoeding gevraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *