Uitnodiging: derde bijeenkomst Platform Teamcoaches Anonymus

Op 26 oktober jl. vond in Houten de tweede bijeenkomst van het Platform Teamcoaches Anonymus plaats.

We stonden we stil bij het thema “contracteren”. Binnen de TA is contracteren en hercontracteren een belangrijke voorwaarde om ieders autonomie te kunnen waarborgen. In ons gesprek blijkt dat de theorie misschien wel helder is, maar de praktijk toch een stuk weerbarstiger. Veel van de aanwezige coaches zoeken naar een eigen positie en rol. Die wordt hen vaak door de manager gegeven of onbewust van de teams verwacht. Waar ga je in mee? Waar trek je een grens?

Enkele kenmerkende uitspraken uit de bijeenkomst:

  • Eerst contact, dan contract; je kunt pas goed verwachtingen uitspreken en afspraken maken over wat je voor elkaar zal betekenen als je goed met elkaar in contact bent.
  • Ik ben OK – jij bent OK als basishouding; wederzijds respect en vertrouwen is daarbij noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend. Je wordt regelmatig “uitgenodigd” jezelf of de ander niet OK te vinden; die uitnodigingen, triggers zijn soms moeilijk te weerstaan.
  • Wat is van mij en wat is van de ander? Door in communicatie een moment te nemen om zaken “langs jezelf te halen” en je deze vraag te stellen kun je beter in het hier en nu en in “ik ben OK – jij bent OK” blijven .
  • Het contract met jezelf. Welke afspraken heb je met jezelf over jouw rol en functie? Bij voorbeeld: “ik ben er voor het team en voor het proces”.

In deze derde bijeenkomst komen alle bovenstaande zaken terug. We besteden dan aandacht aan de rol en positie van de teamcoach vanuit het TA concept Functional Fluency. Met behulp van een groot kleed waarop negen communicatieposities staan, kunnen we allerlei situaties concreet maken en oefenen met het kiezen van alternatieve posities, zodat de interactie “functioneel blijft stromen”

Het programma:

8.30     Inloop

9.00     Start met rondje kennismaken en kort bijpraten, daarna aan de slag:

  • Kennismaken met Functional Fluency, korte uitleg en praktische interactieve kennismaking in groepen
  • Zichtbaar maken en oefenen op het kleed. Daarop kunnen we een casus uitwerken door zichtbaar te maken welke met effectieve interacties en ineffectieve interacties er aan de orde komen. Zo ontstaat bewustwording en de mogelijkheid om andere, meer effectieve keuzes te maken. Cases kunnen zowel op de individuele coach als op het gedrag van het team betrekking hebben.
    • Evaluatie en afspraken voor volgende bijeenkomst

12.15   Afsluitende (voortreffelijke) lunch

Adresgegevens:
Puls Consultancy
Leslokaal 1e etage
Lange Schaft 13 B-2
3991 AP Houten

Contactpersoon:

Frans Hoogland
E          f.hoogland@puls.nl
M         06-22487858
I           www.puls.nl

De kosten voor deze bijeenkomst zijn €50,-

Je kun je opgeven door een mail te sturen naar bovenstaand mailadres.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *