Verantwoord verminderen van vrijheidsbeperking? Het kan!

De kracht van de training: inzicht in gedrag, wetgeving en organisatiebeleid

Regelmatig geef ik de training ‘Omgaan met vrijheidsbeperking bij mensen met dementie’. Uit evaluaties van de training blijkt dat de kracht van de training ligt in de combinatie van:

* Het vergroten van de kennis en vaardigheden van zorgmedewerkers in het omgaan met mensen met dementie. Inzicht in het gedrag en de (prikkel)behoefte van mensen met dementie en op welke wijze hun gedrag positief te beïnvloeden is. Zorgmedewerkers krijgen handvatten in het dagelijks bieden van een veilige en herkenbare woonomgeving.
Ouderenzorg Puls training
Een praktisch voorbeeld: Zorgmedewerkers worden zich meer bewust dat zij zelf ook een ‘prikkel’ zijn in het leefomgeving van hun bewoners. Mooi resultaat is dat naar aanleiding van deze kennis meerdere teams afspraken hebben gemaakt over de manier waarop zij onderling afscheid nemen van elkaar bij de wisseling van de dienst. Het effect hiervan is dat het loopgedrag en onrust van bewoners in de namiddag sterk is afgenomen.

* Het vergroten van de kennis over de wet en organisatiebeleid met betrekking tot vrijheidsbeperking. Zorgmedewerkers oefenen met het analyseren van een situatie waarin sprake is van ernstig gevaar of nadeel. Zij leren om een verantwoorde afweging te maken over het inzetten van (alternatieve) vrijheidsbeperkende maatregelen. Er is ruimte voor het bespreken van lastige praktijksituaties en dilemma’s. Ook vindt dialoog plaats op basis van stellingen over het verminderen van vrijheidsbeperking.

Zorgmedewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun bewoners en willen hen beschermen tegen mogelijk gevaar, als vallen. Hun intentie is positief, maar veel maatregelen beperken de bewoner in de vrijheid. In de les is een veel gestelde vraag: “ja, maar wat als……”. Een vraag de veelal voort komt uit angst. Overleg met de vertegenwoordiger van de cliënt en de verantwoordelijk arts over wat in een bepaalde situatie een acceptabel risico is, is van essentieel belang. Ook het tijdig betrekken van andere disciplines voor advies over gedragsbenadering of materialen.

Een praktisch voorbeeld: Steeds vaker wordt domotica ingezet; vooral het gebruik van sensoren neemt in de praktijk toe. In de training komt naar voren dat het aantal meldingen in de nacht toeneemt, soms van meerdere bewoners tegelijkertijd. Ook signaleert de nachtdienst dat bij sommige bewoners de sensor nooit afgaat. Hierdoor is meer bewustwording ontstaan over het zorgvuldig afwegen en evalueren van de noodzaak van een sensor bij een bewoner. Het creëren van schijnveiligheid, ook naar vertegenwoordiger van de cliënt, moet voorkomen worden.

Wat cursisten zeggen

Cursisten zijn veelal heel blij met de eye openers en concrete handvatten:

  • “Waarom we duidelijk moeten nadenken over het waarom van beperkende maatregelen.”
  • “De training maakt mij bewuster. Hoe zou het voor mij zijn als ik zelf of mijn moeder de cliënt zou zijn”.
  • “Ze geeft een goed beeld van de regelgeving en hoe het hier geregeld is”.
  • “Fijne en duidelijke docenten die hier veel van weten. Top! Een echte aanrader”.
  • “Het meest leerzaam vond ik hoe de hersenen van een dementerende eruit zien en hoe bewoners met dementie denken. Je kunt je dan meer inleven”.
  • “Ik zag erg op tegen de theorie over de BOPZ maar dit is in duidelijke taal uitgelegd”.
  • “BOPZ had ik mij nooit zo in verdiept. Training geeft bewustwording, bijvoorbeeld dat je merkt dat een sensor bij een cliënt niet meer nodig is. Dus meer stil staan bij wat je doet en niet op de automatische piloot”.
  • “Verfrissend. Praktijkvoorbeelden zijn herkenbaar en sluiten aan bij het dagelijks werk.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over de training ‘Omgaan met vrijheidsbeperking bij mensen met dementie’ of een van onze andere trainingen? Neem dan contact op met:

ieke rondIeke Wagemakers

Interim Manager en Adviseur

T: 06 53 89 77 68

E: i.wagemakers@puls.nl

Linkedin-icon 256x256

Twitter_icon 256x256

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *