De vijf onderscheidende kenmerken van Puls Interimmanagement

Managers staan onder voortdurende druk steeds opnieuw vorm en inhoud te geven aan beleidsvoornemens, het invoeren van persoonsgerichte zorg, het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het primaire proces en het omgaan met personeelsproblemen. Allemaal zaken waar u en uw managers mee te maken krijgen en gelukkig vaak succesvol mee om weten te gaan. Soms eisen de veranderingen echter teveel van uw managers. De situatie is te complex, vereist een ander soort leiderschap of soms ontbreekt het simpelweg aan een manager.

In deze situaties biedt Puls interim-management u de oplossing. Wij zijn gespecialiseerd in het inzetten van interimmanagers in verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en thuiszorg. Vanuit Puls zijn interim-managers actief op alle niveaus van een organisatie. Wij staan zelf regelmatig met onze laarzen in de volle praktijk en herkennen onmiddellijk de goede interimmanager voor uw organisatie.

Wij onderscheiden ons op 5 succesfactoren:

 1. De werkstijl van de Puls interimmanager kenmerkt zich door:
  1. Praktische gerichtheid (de praktijk is ons uitgangspunt);
  2. Kwaliteit (betrouwbaar, degelijk, professioneel en vasthoudend);
  3. Lef (we noemen de dingen bij hun naam, zijn hard voor het probleem en confronterend waar nodig);
  4. Zakelijk en resultaatgericht (de overeengekomen doelstellingen worden behaald).
 2. Wij werken aan de ‘misbaarheid’ van onze interim-managers. Een Puls interimmanager werkt naar een moment toe, waarbij de situatie onafhankelijk is geworden van de persoonlijke inzet van de interimmanager zelf. Succesvol interimmanagement maakt zichzelf dus overbodig;
 3. Iedere interim-managementopdracht wordt gezien en behandeld als een project, waarbij het projectteam bestaat uit de opdrachtgever, de interimmanager en de schaduwmanager vanuit Puls;
 4. Schaduwmanagement als steun en toeverlaat voor de interimmanager. Regelmatig wordt door de interimmanager en schaduwmanager stilgestaan bij de voortgang van de opdracht en het optreden van de interimmanager zelf. In feite is hier sprake van supervisie;
 5. De snelheid en kwaliteit van onze procedure. Heeft u haast met het invullen van een tijdelijke manager? Het lukt ons regelmatig om binnen 48 uur na de intake een voordracht van een of meer geschikte kandidaten te doen. We brengen u graag in contact met onze klanten die deze ervaring kunnen bevestigen.

De procedure

Op basis van een persoonlijk gesprek wordt door Puls een situatiebeschrijving opgesteld, waarin de volgende punten aan de orde komen:

 • Situatiebeschrijving, waaronder cultuur en voorgeschiedenis;
 • Vraagstelling en (voorlopige) doelstellingen;
 • Profiel van de gewenste interim-manager;
 • Hiërarchische positie van de interim-manager;
 • Afspraken rondom ‘projectopzet’ en termijnen;
 • Mate van inzet en aanwezigheid interim-management;
 • Tariefstelling (indicatie) en kosten.

Nadat u als opdrachtgever akkoord gaat, worden interimmanagers door Puls voorgedragen voor een gesprek met de opdrachtgever. Indien deze akkoord gaat met de interimmanager volgt de definitieve contractuele afhandeling en starten de werkzaamheden van de interimmanager. Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt conform de afspraken ondersteuning en begeleiding vanuit Puls verzorgd.

De interim-opdrachten komen uit de volgende sectoren:

 • Algemene en academische ziekenhuizen (divisiemanagement- en afdelingshoofdenniveau);
 • Verpleeghuizen (directie, locatiemanagement, divisiemanagement en management op afdelingshoofden niveau en stafmedewerkers);
 • Instellingen voor verstandelijke gehandicapten (locatiemanagement en management op afdelingshoofden niveau);
 • Thuiszorginstellingen (divisiemanagementniveau).

Meer informatie of een afspraak?

Puls consultancy & interim-management BV
Lange Schaft 13 B-3
3991 AP  Houten
T 030-670 34 50
E info@puls.nl
I www.puls.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *