23 december 2015

Vraaggericht zorgverlenen – werken met het zorgleefplan

care

Het zorgleefplan is een belangrijk hulpmiddel om aan te sluiten op de normen verantwoorde zorg en vraaggericht werken te realiseren. Veel organisaties zijn bezig met het invoeren van het zorgleefplan, vaak gecombineerd met een nieuw en/of elektronisch dossier.
In het werken met het zorgleefplan staat het leren kennen van de cliënt met zijn wensen/behoeften, en het maken van afspraken over ondersteuning centraal. Goede communicatieve vaardigheden bij het opstellen van het zorgleefplan zijn belangrijk.

Doelgroep
Verzorgenden in de VV&T sector (voor andere niveaus adviseren we een aangepaste versie).

Doelstelling van de training
De deelnemer is na afloop van de training op de hoogte van de uitgangspunten en methodische samenhang van het zorgleefplan. De deelnemer kan in overleg met de cliënt en anderen het zorgleefplan opstellen en doelgericht rapporteren op basis van het zorgleefplan.

Duur
De training bestaat uit 3 dagdelen van 3 contacturen.

Inhoud en programma
In het programma worden de volgende onderdelen behandeld en zo mogelijk geoefend:

  • Methodisch werken, normen verantwoorde zorg en hoe werkt het zorgleefplan.
  • Verdieping 4 levensdomeinen en het opstellen van het zorgleefplan vanuit wensen van de cliënt.
  • Zorgleefplan gericht rapporteren en vraaggericht zorgverlenen met het zorgleefplan.

Na elk dagdeel ontvangen de deelnemers een praktijkopdracht waarmee het geleerde in de praktijk wordt geoefend. Praktisch conversie van de oude methodiek naar het zorgleefplan

Extra
Acteur: de inzet van een acteur is een zinvolle aanvulling op het programma. Het uitspelen van praktijksituaties door deelnemers realiseert een optimaal leerrendement.

Werkbezoek: de trainer bezoekt voorafgaand aan de training de praktijk om casuïstiek te verzamelen om beter aan te sluiten bij de huidige praktijksituatie binnen de organisatie.

Terugkom-middag: na een half jaar wordt de inhoud van de terugkom-middag samengesteld aan de hand van de ervaringen en knelpunten van medewerkers en op basis van casuïstiek.

Ondersteuning: voor het succesvol implementeren van het zorgleefplan bestaat de mogelijkheid voor ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van het implementatieplan.

Maximaal aantal deelnemers
Aan de training kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen.

Kosten
Kosten op aanvraag en op basis van uw specifieke organisatievraag.

Meer weten?

Neem contact op!

 

 

Frans Rond Frans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl