Werkplan IGZ 2017: “De basis dient gewoonweg op orde zijn”

Het jaarplan van de IGZ laat er geen twijfel over bestaan. Ook in 2017 zullen de thema’s die ‘basis op orde’ vormen altijd getoetst worden tijdens de inspectiebezoeken in de verpleeghuis- en zorginstellingen. Logisch want helaas mankeert er in menig zorgorganisaties nog steeds het een en het ander aan veiligheid en basiskwaliteit. Een Puls audit à la IGZ is een zeer krachtige ‘outcome’ meting en daarmee een onmisbaar onderdeel in de beleidscyclus van zorgorganisaties.

Kwaliteit begint met het besef dat je niet weet, wat je niet weet!

Bestuurders vertrouwen er op dat hun managers, leidinggevenden en medewerkers weten aan welke normen en eisen ze moeten voldoen. Managers, leidinggevenden en medewerkers denken vaak dat ze de eisen kennen en ernaar werken. Tegelijkertijd hebben wij geleerd dat dit niet vanzelfsprekend is. Onze Puls ervaringen worden helaas maar al te vaak bevestigd tijdens de inspectiebezoeken van de IGZ. Opeens blijkt het vertrouwen van de leidinggevende helemaal niet zo terecht en de uitkomsten van het IGZ rapport komen als een volslagen verrassing in de organisatie aan. De organisatie was inhoudelijk gezien niet in control en was zich dat niet bewust!

Organisaties zoals De Lange Wei, Zorggroep Maas en Waal, De Riederborgh, Zorggroep Atlant, De Blije Borgh en Het Parkhuis hebben van ons aanbod gebruik gemaakt om zich (periodiek) te laten toetsen.

We mochten onze expertise rondom toetsingen à la IGZ inmiddels ook inzetten bij thuiszorgorganisaties, organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en natuurlijk binnen de intramurale ouderenzorg.

Ons aanbod is ruim opgezet om uw organisatie te faciliteren. In het kort houdt ons aanbod het volgende in.

Ons aanbod

  1. Puls Audit à la IGZ incl. rapportage en nabespreking;
  2. Periodieke externe audits als onderdeel van uw kwaliteitssysteem;
  3. Huiskamerobservaties; dit richt zich heel specifiek op het concrete gedrag van uw medewerkers ten opzichte van hun cliënten;
  4. Aanvullende advisering op specifieke onderdelen;
  5. Coaching van teamleider(s)/ (locatie)managers bij het opstellen en implementeren van verbeterplan;
  6. Extern voorzitter voor de beoordeling van Prisma-analyses;
  7. Coaching van teamleider(s) / (locatie)managers bij ontwerpen en implementeren van audits;
  8. Studiedagen voor teamleiders, zorgmanagers en zelf-organiserende teams.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *